I månader har EU-länderna diskuterat om man ska införa en skatt på stora digitala företag som Google och Facebook.

Förslaget som framför allt drivits av Frankrike har haft till syfte att komma ifrån att de största digitala företagen ser till att deras vinster tas ut i länder med lägre skatter. Därför ville man att de stora digitala företagen skulle betala en skatt på tre procent av omsättningen i stället för på vinsten.

Men förslaget fick helt enkelt inte med sig alla medlemsländer – bland annat Sverige, Danmark, Finland och Irland motsatte sig skatten och eftersom det krävdes ett enhälligt beslut tog det stopp.

I stället ska nu EU verka för att nå en gemensam ståndpunkt för en översyn av digital beskattning på global nivå senast 2020, rapporterar Reuters.

OECD arbetar just nu med just en reform för digital skatt för att minska de kryphål som de stora multinationella företagen har i dag. Om den reformen försenas kommer EU att ta upp diskussionen om en digital skatt igen enligt Eugen Teodorovici som var ordförande vid mötet där EU:s finansministrar samlats.

Vissa länder – som Frankrike, Italien, Spanien och Storbritannien – planerar dock att införa en beskattning av de digitala jättarna på nationell nivå.

Läs också: 
Sverige fortsätter att blockera tuffare EU-skatter för nätjättarna
Flera på Sveriges linje om EU:s digitalskatt – fruktar USA:s hämnd