Såväl företag som offentlig sektor har börjat titta allt mer på att automatisera olika processer i sin verksamhet som en viktig del av digitaliseringen. Och nu har även de bolag som ligger bakom den mjukvara som brukar gå under namnet robotiserad processautomatisering, RPA, börjat etablera sig på den svenska marknaden.

Än så länge är den nordiska marknaden i sin linda men det är ingen tvekan om att den växer. Enligt IDC:s prognos är det bara 0,2 procent av it-budgeten som läggs på RPA i år och den väntas inte nå upp till 0,5 procent förrän 2021.

Analysföretaget konstaterar att man brukar räkna med att en marknad behöver nå upp till en procent som en magisk gräns. När marknaden för en viss teknik går över en procent av total it-budget så brukar det även komma krav på metodik, struktur och säker leverans. Och ovanför enprocentsgränsen uppstår även krav på enhetlig strategi, koordinering och helt annan fokus på den aktuella plattformen ute hos företagen.

– RPA, som är en delmängd av alla tekniker som syftar till mer intelligent och AI-baserad automatisering, växer snabbt, 35 procents prognostiserad årlig tillväxt, men från låga nivåer. USA leder utvecklingen inom RPA, men Norden har sedan länge ett mer automatiserat arbetssätt, varför tekniken inte haft samma hävstång som i USA, säger Martin Sundblad, analyschef på IDC och konstaterar att de flesta organisationer fortfarande är på teststadiet.

– Vi räknar med att i takt med att användningen blir mer storskalig så växer kraven på struktur och metodik. Marknaden för intelligent automatisering är ännu omogen, de flesta företag är intresserade och utforskar tekniken, men projekten är oftast av mer småskalig pilotkaraktär.

Ett av de bolag som etablerat sig i Norden är UI Path, som numera är ett amerikanskt bolag, men med rötter i Rumänien. Nordenchefen sitter i Danmark men Stina Gustavsson, som är nordisk partneransvarig, håller just nu på för fullt att etablera verksamheten i Sverige. Hon har ett förflutet på CGI där hon jobbade med outsourcing, men de senaste tre åren innan hon anslöt till UI Path för ett år sedan har hon varit på köparsidan i egen verksamhet och sett vilka utmaningar och behov som finns där och det var så hon lockades av RPA-marknaden.

bottar

I dagsläget har UI Path sex ombord i Sverige och 15 i Norden. Tillväxtambitionen är tydlig, vilket inte minns märks globalt där bolagets styrka under det senaste året gått från 350 till 2 700.

– Jag blev uppringd och tyckte det här lät superspännande. UI Path har en strategi att lägga lokala organisationer där man verkar och det är en tanke jag tror på. Jag tyckte att det kändes som de har rätt approach för Norden så jag hoppade på det för att se hur det funkar och jag har aldrig varit med om dess like, säger Stina Gustavsson om den växande marknaden, där det knappast är konkurrensen som är problemet utan nu handlar det om att hinna med allt intresse från kunderna och bygga upp en partnerverksamhet.

– Marknaden är så pass stor att det inte finns någon anledning att trängas på samma kunder. Vi jobbar med tre olika kategorier av partner idag. Det är dels de stora globala som till exempel Deloitte, Capgemini, EY, PWC, CGI, Accenture, Cognizant och TCS. Sedan har vi de mer lokala bolagen som Fujitsu, Evry, Tieto och Atea och de mer specialiserade som New Innovation, Knowit och Acando.

Stina Gustavsson
Stina Gustavsson, UI Path.

Även om den totala marknaden inte har slagit igenom upplever Stina Gustavsson att den första testfasen nästan redan har passerats. Det är så klart olika från kund till kund men efter att ha testat är det nu många som redan börjar prata om värdet man kan få ut av att automatisera sina processer.

– Stadiet när konceptet ska prövas med proof of concept är nästan redan passerat. Nu är det proof of value som gäller, där man tittar på hur man får ut det bästa värdet.

Ur ett nordiskt perspektiv upplever UI Path att Sverige varit lite sena på bollen och ligger lite efter grannländerna.

– Det gör vi. Vi ligger definitivt längst bak av de nordiska länderna. Det känns som finländarna alltid kommer först, medan svenskarna gärna ska ta det lite lugnare och gå igenom etik och moral, men efter sommaren var det som att det drogs ut en propp, då har vi haft väldigt stor efterfrågan. Något hände, framför allt i den publika sektorn, konstaterar Stina Gustavsson.

Var det något särskilt som fick fart på marknaden efter sommaren?

– Det är svårt att peka på något särskilt. Det gick ut ett direktiv om att man ska göra mer för att effektivisera i offentlig sektor och då tittar man så klart på det här. Men det här är fortfarande i sin linda. Sverige är den största marknaden i Norden så vi vill att Sverige ska börja växa. Vad du än håller på med i Norden så är det i Sverige den största potentialen finns med mest folk och flest stora företag.

Brittiska Blue Prism är också i full färd med att bygga upp en svensk verksamhet. Än så länge utgörs den nordiska styrkan bara av två personer, men allt är också ganska nytt. Robert Ekström är chef för Norra Europa, vilket inkluderar Norden och Benelux, och han började under januari i år. Med ett förflutet på bolag som EMC, Servicenow och Dell känner han branschen väl. Och han tvekade inte att hoppa på när den blev presenterad för den nya mjukvarumarknaden.

Robert Ekström
Robert Ekström, Blue Prism.

– Jag tycker det är ett fantastiskt intressant och spännande område som ligger väldigt rätt i tiden. Det finns mycket att göra inom processautomation. Vi ser att den här tekniken har börjat användas inom många olika vertikaler och sektorer. Det är ett område som är väldigt nytt och innovation pågår fortfarande, och det finns ett väldigt stort intresse från marknaden. Det här är nästa riktigt stora område, säger han

Vad är det främst som kunderna vill kunderna ha?

– Det man tittar på nu är vilka processer som är repetitiva och som kan göras bättre, och inte minst hur man kan jobba för att addera mer värde. Många ser det mer som en digital arbetskraft än som bara en mjukvarurobot, där den nya arbetskraften jobbar sidan vid sida med den mänskliga arbetskraften.

En ständigt aktuell fråga när det gäller mjukvarurobotarna är så klart rädslan att den ska ersätta den mänskliga arbetskraften.

Hur är det, möter ni motstånd av rädsla för att folk ska förlora jobbat?

– Det där är en förenkling. Det är ingen av de kunder jag har träffat sedan den 7 januari som har introducerat en digital arbetskraft för att man vill sparka folk. Det handlar enbart om att titta på vad man kan göra bättre och att hitta smartare sätt att använda sin personal.

Är det någon särskild anledning till att så många börjar titta på det här just nu? Är det molnets genombrott som möjliggör nya sätt att hantera tekniken eller finns det andra tydliga drivkrafter?

– Kunderna tittar på automation idag på ett helt annat sätt än tidigare, och där är automation av processer en ganska ny företeelse. Molnet och as-a-service-modeller gör det definitivt lättare men den stora skillnaden är att plattformen och tekniken har blivit så mycket bättre.

För Robert Ekström och Blue Prism handlar det också om att bygga upp ett nordiskt team samt plocka in partner. Och även här handlar det om stora ambitioner.

– Vi siktar på att vara 15–20 personer under året för den nordiska marknaden och 2020 ska det vara det dubbla.

Även om konkurrensen om kunderna inte är i fokus just nu, så är det här så klart en marknad som inte bara kommer att utgöras av nya spelare. I takt med tillväxten lär fler bekanta namn dyka upp. På IDC tror man att det kan komma en hel del uppköp längre fram.

– Det är två andra viktiga kategorier av spelare som kommer att spela roll, erp/crm-leverantörerna och molnleverantörerna. Vi kan räkna med hård konkurrens från molnleverantörerna AWS, Google och Microsoft, och dessutom nya produkter och en hel del uppköp från erp/crm-leverantörerna, säger Martin Sundblad.

Läs också: 
Vill du bli robotpersonlighetsdesigner? Nu spås nya yrken göra sitt intåg
Byråkrat-bottar ska effektivisera Lunds kommun