Det finska cybersäkerhetsföretaget Nixu har under de senaste åren satsat på att växa på den svenska marknaden. Nu kompletterar man sin verksamhet genom ett strategiskt förvärv som ska tillför ytterligare kompetens och systemlösningar inom affärsområdet Threat Intelligence. Det är Vesper Groups affärsområde Cybersecurity som köps in och blir en del av Nixu i början av april.

Nixu poängterar att digitaliseringen hela tiden skapar nya möjligheter, men med mer intelligenta system blir verksamheterna också sårbara. I den livscykelprocess som bedrivs enligt trestegsmodellen design-build-operate behöver företagen förstå sin riskexponeringsgrad inte minst i operate-fasen, och det är där affärsområdet Threat Intelligence kommer in i bilden.

– Vesper Groups affärsområde CTI är en stark och framgångsrik verksamhet. För att kunna fortsätta växa och utvecklas behöver den en miljö som erbjuder möjligheter att fokusera helt och fullt på cybersäkerhet, det gör Nixu, säger Erik Lewin, vd för Vesper Group om försäljningen.

– Threat Intelligence är grunden på vilken all motståndskraft mot cyberrelaterad brottslighet byggs och en nyckel för minimering av cyberrelaterade risker och potentiella förluster. När vi nu välkomnar de nya kollegorna från Vesper CTI stärks vårt erbjudande och våra förmågor ytterligare, säger Björn-Erik Karlsson, ansvarig för Nixu i Sverige.

Läs också: 
Sju säkerhetshot mot mobilen att ta på allvar