Europeiska dataskyddsmyndigheter har totalt utdelat böter på 56 miljoner euro för GDPR-brister sedan lagen implementerades i maj förra året. Detta trots mer än 200 000 rapporterade ärenden.

Enligt en bedömning från Europeiska dataskyddskommittén (EDPB), som utgörs av tillsynsmyndigheter i hela EU, så rapporterades närmare bestämt 206 326 ärenden under de nio första månaderna enligt den nya lagen. Det rapporterar The Register.

Omkring 65 000 av de här fallen initierades av en personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde och ungefär 95 000 var klagomål. 52 procent av fallen har redan stängts och i en procent av ärendena väntar prövning i domstol.

De totala bötesbeloppen ligger på 55,96 miljoner euro, nästan 590 miljoner kronor, hittills. Den allra största delen av den här summan utgörs av de böter som franska motsvarigheten til Datainspektionen, CNIL, dömde ut till Google i början av 2019. Myndigheten utdömer böter på 50 miljoner euro eftersom de anser att Google brutit mot GDPR genom att sakna transparens och tydlighet i sättet som man informerar sina användare om hur deras personliga data hanteras.

Under ett seminarium där siffrorna presenterades talade representanter för europeiska dataskyddsmyndigheter om att det gångna året kan betraktas som ett övergångsår.

Läs mer: 
Google åker på GDPR-smocka – tvingas betala halv miljard
Så dyrt är det i praktiken att bryta mot GDPR – europeiska fall bildar praxis även i Sverige