I och med att behovet av bredband med hög kapacitet ökar, så måste stadsnäten uppgradera sina nät. Nyligen bestämde Affärsverken i Karlskrona att byta ut core- och distributionsnätet och bygga ett nytt nät. Och det blir Netnordic som ska hjälpa till att bygga det nya core- och distributionsnätet, med ip/mpls-routrar från Nokia.

Planen är att binda samman Karlskrona, Ronneby och Karlshamns stadsnät och samtidigt öka kapaciteten med upp till tio gånger.

– Netnordic uppfyllde de kriterier som vi kravställde på en leverantör av en så pass viktig del av vårt stadsnät. Med den nya nätstrukturen får vi en högre kapacitet och en rad funktioner som efterfrågats en längre tid. Trenden hos oss är att trafiken i nätet stadigt ökar varje månad, och för att kunna hantera detta så byggdes ett nytt stamnät upp tillsammans, säger Frederik Klementsson, stadsnätansvarig på Affärsverken i Karlskrona.

Netnordic konstaterar att det nya nätet är designat för att erbjuda både hög kapacitet och hög tillgänglighet. Det uppnås bland annat genom att bygga med redundans. Hela vägen från access-noderna till core-routrarna finns det alltid minst en alternativ väg till destinationen.

– Vi är mycket stolta över att Affärsverken i Karlskrona valde oss som partner. Vi har båda samma medvetenhet och strävan vad gäller högsta möjliga kvalité och säkerhet. Nu kan man enkelt lägga till nya kunder och expandera, samt optimera effektiviteten i driften av nätet, säger Robert Malm, vd på Netnordic Solutions.

Läs också: 
Köpa eller bli uppköpt – därför konsolideras it-branschen i rasande fart