2016 upphandlade Försäkringskassan en leverantör för att ta fram en gemensam e-identitet för offentlig sektor, Efos, som man drev tillsammans med Inera, som ansvarar för att vården har en fungerande e-id-lösning.

Secmaker tog hem upphandlingen. Men efter flera förseningar av projektet sa Försäkringskassan upp samarbetet med Inera i januari.

– Vi har inte alls lika höga krav och det blir väldigt dyrt för oss att byta till en legitimation som har samma krav på tillgänglighet som vården har. Det handlar om 300–400 procent dyrare, sa Stefan Olowsson, cio på Försäkringskassan då.

För vårdens del innebär det att den nuvarande id-lösningen som man haft sedan 2008, och som levereras av Telia, måste förlängas eftersom avtalet går ut sista mars i år. Planen är att under tredje kvartalet i år inleda en ny upphandling.

Samtidigt måste den id-lösningen uppdateras med mjukvara från just Secmaker eftersom den nuvarande lösningen har svårt att fungera ihop med Windows 10. De så kallade Siths-korten baseras nämligen på produkten Netid från Secmaker.

Fortfarande har Telia inte fått den beställda uppdateringen enligt Inera som i sitt nyhetsbrev skriver att ”detta kan leda till att personal inom vården inte kan logga in i verksamhetskritiska e-tjänster med sina Siths-kort”.

Men medan Inera anser att Secmaker är skyldiga att leverera de nya versionerna till Telia inom ramen för avtalet från 2008 så ser Secmaker saken på ett annat sätt.

– Det avtalet tecknades mellan Telia och Sjukvårdsupplysningen – som sedan blev Inera – för elva år sedan. Och tittar man på det som ska levereras enligt den kravspecifikationen så är det förbisprunget av tiden sedan länge, säger Secmakers vd Martin Eriksson.

Han anser att det som avtalats 2008 handlar om en basal och enkel produkt som prissatts därefter.

– Sedan har vi utvecklat väsentligen över det som står där.

I stället anser Martin Eriksson att det är villkoren i Efos-upphandlingen, som var tänkt att ersätta avtalet med Telia, som gäller för de versioner av Netid som behövs för att inloggningen ska fungera fullt ut.

– Där har Inera redan 2016 valt en prismodell och vi är fortfarande beredda att leverera enligt den. Vi står klara att leverera, säger han.

Inera har en helt annan syn på saken. Enligt Petter Könberg, avdelningschef på Inera, finns bara ett giltigt avtal.

– Vi har två avtal men det är bara det med Telia som är giltigt. Det vi har direkt med Secmaker är inte tillämpligt. Det handlar om att utifrån redan levererad Efos-tjänst kunna göra tilläggsbeställningar – något som inte går då tjänsten ej levererats, säger han.

Enligt båda pågår nu förhandlingar för att komma framåt. Skillnaden är att Martin Eriksson säger sig förhandla med Inera medan Petter Könberg säger att det är Telia som förhandlar med Secmaker.

Och även om Inera själva skriver att problemen med Siths kan påverka verksamhetskritiska tjänster i vården vill Petter Könberg tona ner riskerna.

– Det är absolut ingen risk för vården, det handlar om administrativa system. Vi vill skapa en transparens mot kunderna kopplat till den situation som råder. Men det handlar om två parter med två olika uppfattningar, säger han.

Han tror också att man redan de närmaste veckorna ska kunna släcka ut de rent praktiska problemen med Windows 10 och Siths-korten.

Läs också: 
Offentliga sektorns nya e-leg håller inte måttet – projektet stoppat
Svenska e-legitimationer står utanför EU:s id-samarbete