Senaste decenniet har en mängd regler och lagar sköljt fram över världen, först som en följd av finanskrisen och sedan i spåren av digitaliseringen. Det här har resulterat i att teknik för att förenkla eller automatisera regulatoriska krav, så kallad regtech, har vuxit fram som en av de absolut hetaste nischerna i teknikvärlden just nu.

Det är ett område där det finns stor efterfrågan på ny teknik och mycket riskkapital. Senaste exemplet i Sverige på ett regtechbolag som tar in kapital är CE Check som lanserades så sent som april förra året och nu tar in 2,3 miljoner kronor för att expandera verksamheten.

Grundaren Tobias Rydell svarar så här på frågan om varför regtech lockar till sig så mycket intresse från investerare.

– Det är en väldigt gammalmodig bransch där det inte hänt så mycket och där digitaliseringen kom in sent. Därför är behovet stort. Men det är också så att det här är ett område som många tycker är jobbigt, och därför finns stor efterfrågan på teknik som kan förenkla.

CE Check är ett företag som utvecklat en mjukvara för att förenkla och automatisera CE-märkningsprocessen av produkter som ska säljas på den europeiska marknaden.

Tobias Rydell
Tobias Rydell.

Tobias Rydell berättar att han innan han startade upp bolaget både arbetat med att själv ta fram produkter och under femton år också med att testa och godkänna produkter vid de stora testinstituten.

– CE-märket ska täcka i stort sett alla produkter, vilket gör att regelverket blir väldigt komplext och svårt för tillverkarna att hantera. Det har heller inte funnits någon innovation i det här, utan man gör som man alltid har gjort, och det var det vi ville automatisera och förenkla.

Därför har de byggt en mjukvara där alla krav för olika produkter finns inlagda, och med hjälp av algoritmer kan systemet presentera en lista på vilka krav som gäller för en specifik produkt.

– Man lägger upp produkten i systemet, och genom att ställa frågor om produkten kan systemet börja analysera och matcha produkterna mot rätt krav, säger Tobias Rydell.

Enligt Tobias Rydell går en CE-märkning 75 procent fortare med deras tjänst än med konventionella metoder. Sedan starten för mindre än ett år sedan har företaget fått över 1000 användare.

De ingår i Stings entreprenörsprogram och de har alltså precis tagit in 2,3 miljoner kronor från investerare för att expandera. Därtill har de kommit in i ett inkubatorsprogram i Silicon Valley, något som Rydell hoppas blir första steget in på den amerikanska marknaden.

– Det finns ju motsvarande märkningar i USA, Kina och andra marknader, och det är relativt lätt att anpassa produkten efter nya marknader. Nu kan vi utreda den amerikanska marknaden.

Om man kollar på Regtech i stort så skiljer sig de marknadsundersökningar som finns en del, men gemensamt för alla är att det pekar på mycket starka ökningar framöver. Alla pekar på ökningar runt 25 procent.

Till exempel en nyligen gjord undersökning från analysföretaget Markets and Markets som visar på en årlig tillväxt på 23 procent fram till 2023.

Enligt denna skulle värdet på marknaden gå från 4,3 miljarder dollar förra året till 12,3 miljarder 2023. Drivkrafter som de pekar på är att sanktionerna för att bryta mot regler bli allt större tillsammans med att trösklarna för aktörer att komma in på den här marknaden blir mindre.

En rapport som gjordes för lite drygt ett år sedan av Handelshögskolan och konsultbolaget PA Consulting pekade också på att det finns mycket riskkapital på den här marknaden.

Bara inom regtech hade det investerats nästan tre miljarder dollar sedan 2012 fram till slutet av 2017, enligt den rapporten.

Läs mer: 
30 miljoner till svenska GDPR-bolaget – här är veckans it-affärer
Finanstekniken ynglar av sig – nya områden redo för genombrott