Orsaken till att Netonnet började titta efter en leverantör av business process management, bpm, var att man såg att det gick att vässa processen i utvecklingen av sina egna märkesvaror. Det handlar om en process som innefattar flera olika roller på olika geografiska områden, och som alla måste samverka och koordineras för att processen ska flyta på smidigt.

– Barium möjliggör ett skräddarsytt arbetssätt och en tydlig överblick av arbetsuppgifter som ger förutsättningar för snabbare och enklare framtagning av egna märkesvaror till våra kunder. Detta gör oss mer effektiva och våra kunder nöjdare, säger Markus Koch, affärsutvecklingschef på Netonnet.

Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat sourcing, design och kvalitetssäkring samt uppgifter inom logistiska och finansiella flöden. Det ska nu alltså vässas med hjälp av Bariums molntjänst. Samarbetet mellan bolagen är fortfarande i sin linda, men båda parter hoppas på ett långt och framgångsrikt samarbete.

– Det är glädjande att få välkomna Netonnet som ny kund, i synnerhet som vi delar samma grundläggande tankar kring enkla och prisvärda leveranser. Jag är övertygad om att Netonnet med stöd av Bariums digitala plattform kommer att bli än mer effektiva i sina affärsprocesser och i förlängningen öka sin konkurrenskraft och position på marknaden, säger Bariums vd Mattias Arnelund.