Testbolaget System Verification har sedan flera år ett samarbete med konsultmäklaren Ework där man utvecklat deras nya digitala plattform. Nu har parterna tecknat ett treårigt ramavtal för att ta ett helhetsgrepp om kvalitetssäkring, drift och utveckling.

Det är den växande gig-ekonomin som är i centrum för samarbetet. Giggandet innebär att effektiva digitala mötesplatser för företag och konsulter måste skapas, och det är där Ework plockat in System Verification. Målet är att ha en utvecklingsprocess som med stöd av molntjänster och AI snabbt kan förbättra plattformen utifrån kundernas feedback.

– Vår digitala plattform måste dels anpassas till de nya behov som finns hos företag och egenkonsulter, dels byggas så att den snabbt kan fånga upp feedback, genomföra förändringar och få ut dem till användarna. Kundfeedback, återkoppling samt en effektiv pipeline är kritiskt. System Verification har rätt kunskap, partner och attityd för att stödja detta arbete, säger Jesper Vraa Henriksen, digital chef på Ework Group och fortsätter:

– Vi värdesätter också att en extern partner som System Verificaion utmanar och kvalitetssäkrar vår interna utvecklingsorganisation. Tillsammans blir vi både bättre och starkare.

Utmärkande för projektet är en leveransmodell där System Verifications ekosystem av partner och deras spetskompetens utnyttjas. Det mesta levereras på distans från Bosnien, men det är även flera bolag med som Reeinvent och Cloud Enablers. Totalt är det runt 40 personer som arbetar med den nya digitala plattformen i Sverige, Polen och Bosnien-Herzegovina.

– Detta är ett enormt roligt och spännande projekt där vi får möjlighet att visa hur moderna utvecklingsprocesser och kvalitetssäkringsmetoder fungerar, och det värde som vårt ekosystem ger, säger Henrik Sällman, vd på System Verification Bosnien-Herzegovina.