Igenkänningstekniker väntas öka kraftigt i betydelse på den svenska marknaden under de närmaste åren. Tillväxten för de här teknikerna, som kan användas för att känna igen, identifiera eller autentisera människor utifrån rörelser, röst eller ansikte är en av de starkaste lokala trenderna på den svenska it-marknaden under 2019, enligt analysföretaget Radars rapport över det kommande året.

De kommer heller inte att påverkas av den befarade lågkonjunkturen, säger Hans Werner, vd för Radar Ecosystems.

– Det här är tekniker som utvecklats och som kommer från underrättelsetjänster och den typen av verksamheter. Nu är algoritmerna så säkra att de ger lika hög säkerhet som fingeravtryck och det finns molnbaserade tjänster runt det här som tillsammans gör att igenkänningsteknikerna kan användas kommersiellt.

– Det här kommer att ha en mycket stor påverkan på forsknings- och utvecklingsavdelningarna på bolagen och hur de utvecklar sina tjänster framöver. Det handlar om alla branscher där teknik möter människa: Tillverkande industri, bank och finans, offentlig sektor.

Dock tillägger Hans Werner att det inte är de traditionella it-leverantörerna som ligger bäst till för att vinna striden om den här nya marknaden. I stället är det mer ingenjörsinriktade bolag och teknikkonsulter, som äger relationen med forsknings- och utvecklingsavdelningarna som ligger i vinnarhålet.

Inte it-leverantörerna som är starkast

– Den här utvecklingen utspelar sig särskilt på utvecklingsavdelningarna och på den industriella sidan, och där är inte it-leverantörerna som starkast, utan där är det andra aktörer som dominerar.

En annan sak som särskiljer igenkänningstekniker är att de här investeringarna – som redan idag uppgår till ”mångmiljardbelopp” och växer med 18–20 procent varje år – ofta hamnar utanför den traditionella it-budgeten. I stället är det verksamheten som tar de här investeringarna.

Samma konjunkturokänsliga princip gäller de andra båda teknikerna som väntas bli särskilt starka i Sverige de kommande åren: AI och it-säkerhet. Tillsammans väntas de här tre snabbväxande teknikerna omsätta 18 miljarder kronor i Sverige det kommande året.

– Skulle det bli så att it-investeringarna går ner genom osthyvelsprincipen i en lågkonjunktur, då kommer det att bli de här områdena som håller investeringarna uppe, säger Hans Werner.

En etisk aspekt

Gemensamt för tekniker som igenkänning och AI är också att de för med sig en etisk aspekt som det lär talas allt mer om framöver, men att döma av prognoserna från analysföretagen lär det inte påverka försäljningsutvecklingen i någon större utsträckning.

Om nu de traditionella it-leverantörerna hamnat efter i den här utvecklingen – vad har du för råd till dem för att ändå lyckas ta del av den här utvecklingen?

– Man måste ha förståelse för de produkter och tjänster som deras kunder levererar. Det här har en enorm påverkan för deras kunder.

Att vi står inför tuffare tider är troligt. Enligt Radar Ecosystems rapport bär it-utvecklingen ”tydliga tecken av en vikande konjunktur, inslag av strukturella problem och ökad osäkerhet”. Precis som det sett ut de senaste åren hålls it-investeringarna uppe av att verksamheterna köper mer it. Totalt väntas it-marknaden i Sverige öka med 2,5 procent till 165 miljarder kronor under 2019.

Tillväxten för it-budgeterna ligger dock bara på 1,2 procent, vilket är en historiskt låg siffra.

Läs mer: Radar: Tillväxten för it-budgetarna i Sverige lägre än någonsin