EU-kommissionen går ut med rekommendationer om hur medlemsländerna gemensamt kan höja säkerheten i 5g-näten. Och som CS tidigare rapporterat handlar det inte om att stänga ute den kineiska telekomjätten Huawei som USA ligger på om utan om att gemensamt inventera säkerheten i infrastrukturen.

I ett pressmeddelande skriver EU-kommissionen att 5g globalt drar in runt 225 miljarder euro 2025 och att det är en nyckel för att Europa ska kunna konkurrera globalt. Men då gäller det att säkerheten håller.

– 5g-tekniken kommer att transformera vår ekonomi och vårt samhälle och öppna enroma möjligheter för både människor och företag. Men vi kan inte acceptera att det händer utan att vi byggt in full säkerhet. Det är därför avgörande att 5g-infrastrukturen i EU är motståndskraftig och säkrad från tekniska eller legala bakdörrar, säger Andrus Ansip, kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden i en kommentar.

EU-kommissionen rekommenderar att varje medlemsstat bör senast i slutet av juni ha gjort en riskbedömning av sin 5g-infrastruktur. Baserat på vad den visar ska man sedan se till att uppdatera säkerhetskraven , inte minst de krav man ställer på leverantörerna.

De enskilda medlemsstaterna har också rätt att utesluta företag från sina marknader om de anser att det krävs av hänsyn till den nationella säkerheten eller om de inte uppfyller landets regelverk.

Medlemsstaterna bör också utbyta mer information med varandra och tillsammans ta fram en koordinerad riskanalys med hjälp av kommissionen och EU:s informationssäkerhetsbyrå Enisa. Den ska vara klar i oktober i år.

Dessutom rekommenderas medlemsländerna att tillsammans utveckla specifika säkerhetskrav som kan användas vid upphandlingar kopplade till 5g-nät – de bör också innehålla obligatoriska krav för att få cybersäkerhetscertifieringar på plats.

Senast kring årsskiftet är det dags att titta närmare på hur Nis-direktivets och Cybersäkerhetsaktens verktygslådor kan användas för att ytterligare stärka säkerheten och i oktober 2020 beslutar man om vilka ytterligare åtgärder som kan krävas.

Läs också: 
Uppgifter: EU-kommissionen vill inte stänga Huawei ute