Hittills har den förväntade konsolideringen på den svenska affärssystemsmarknaden uteblivit – i stället har det under de senaste tio åren tillkommit ett tiotal nya system på marknaden. Nu väntar emellertid en rejäl utslagning under de kommande 5–10 åren.

Det ställs allt större krav på att systemen är internationella, öppna mot omvärlden och anpassade efter molnet, något som de små systemen har svårt att uppfylla. Dessutom krävs att man som leverantör har kapacitet att satsa stora summor på utveckling.

Det säger affärssystemsexperten Jonas Andersson, vd för analys- och konsultbolaget Herbert Nathan, i en intervju med Computer Sweden.

– Tåget går fort nu. Jag skulle tro att om fem år så har 5–8 system försvunnit eller tappat kraftigt. Om tio år skulle jag tro att 15 system försvunnit från den svenska marknaden.

Vilka är då förlorarna i den här utvecklingen?

– Jag vill inte nämnda några namn, men det finns två sorters förlorare: Den ena är äldre, mindre och lokala system. Den andra är lokala system som varit inriktade på särskilda branscher, som till exempel bygg eller handel. De här aktörerna har inte orken att skriva om sina system till en modern arkitektur.

Om man vänder på frågan – vilka blir vinnare i det här nya landskapet?

– Det är bolag som har både ekonomi och kapacitet att orka utveckla. Det kommer att krävas väldigt stora investeringar i utveckling, ett par hundra miljoner varje år, om man ska kunna fortsätta leverera och hänga med i utvecklingen mot AI, IoT och Big data.

– Det beror i sin tur på att tekniken är så kostsam i dag, ekosystemet runt affärssystemen ökar. Det kräver inte bara god funktionalitet utan också att de kan prata med chattbottar och integrationsplattformar.

Jonas Andersson menar att det som kännetecknar de svenska affärssystemleverantörer som kommer att överleva är att de inser att de inte längre kan lappa och laga sitt gamla system.

– Det handlar inte bara om ett trevligt gränssnitt, utan man måste skriva om systemet från grunden för att skapa en arkitektur som är anpassad till mikrotjänster och en molnbaserad värld. Tyvärr är det fortfarande många äldre leverantörer som bara lappar och lagar så att systemet ska se modernt ut men det är ännu gammalt under motorhuven.

Det finns ett antal faktorer som gjort att konsolideringen hittills uteblivit, säger Jonas Andersson. Det handlar om att utländska affärssystem haft relativt svårt att slå sig in på den svenska marknaden, då det varit svårt att anpassa systemen efter lokala förhållanden. Därtill är det här skiften som tar lång tid och svenska företag behåller sina system länge.

Sammantaget har det gjort att antalet leverantörer faktiskt ökat under de senaste tio åren, från ett drygt femtiotal har det tillkommit ytterligare ett tiotal system – däribland SAP Business Bydesign, Rootstock, Rambase, Workday, SAP S4/Hana, Visma.Net och Sage X3.

– Man kan säga att tiden är mogen för ett generationsskifte nu, säger Jonas Andersson. När system som Netsuite (Oracle) och Workday väl har slagit sig in då flyttar också många partners över till de här systemen – de lokala leverantörerna orkar inte hålla emot.

Läs också: Affärssystemskonsulter fortsätter sluka varandra – Orango köper PDB