Hur känns det?

– Det känns superrolig. Jag är väldigt taggad på att lära mig mer om näringslivets förutsättningar och kunna bidra till att stärka den digitala sektorn i Sverige. Innovation utvecklar hela samhället och näringslivet och det är bra för tillväxt och hållbarhet.

Vilka är de största utmaningarna?

– Kompetensfrågor som vi också talat om en längre tid är centrala. Vi behöver både bredd och spets – och det behövs både i branschen och i samhället generellt. Det är nödvändigt om vi ska kunna driva utveckling mot en digital omställning i alla verksamheter, både privata och offentliga.

– Det kräver mer konkreta aktiviteter från både politik och arbetsmarknaden om vi ska klara av att höja kompetensbasen.

Du har ju tidigare arbetat mycket med samordning – ser du det som en viktig del även i det här jobbet?

– Absolut! Tillsammans är ett av ledorden. Där ser jag en möjlighet att IT&Telekomföretagen kan arbeta med många andra aktörer – andra branschorganisationer, privata aktörer och offentliga aktörer. Personligen motiveras jag också av att bygga starka team och driva utvecklingen framåt.

Din uppgift blir ju att föra företagens talan men har du också en uppgift att se till att det finns en intern debatt kring ansvaret i den här stora strukturomvandlingen?

– Ja, jag tror att vi behöver förtroende för att lyckas med den här förändringen. Vi behöver skapa tillit till utvecklingen och då måste individerna känna förtroende både för tekniken och branschen. Det är en förutsättning för utvecklingen framåt.

Du börjar den 23 maj men har känt till ditt nya jobb ett litet tag – har du firat?

– Ja, jag har firat det med goda vänner och familj.

Fakta

Åsa Zetterberg har en bakgrund från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, där hon bland annat arbetat som sektionschef på avdelningen för digitalisering. Mellan januari och november 2018 var hon regeringens första ­– och hittills enda – cdo. I november 2018 valdes hon in i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Hon tillträder tjänsten som förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen den 23 maj i år och eftertfäder då t f förbundsdirektör Anne-Marie Fransson.