Den totala miljöpåverkan av e-handel är väldigt svårt att bedöma – det beror på väldigt många olika saker.

– Det är en sammanvägning av förändringar i följande faktorer: effektivitet i godstransporter, utformning och material i förpackningar, lokaler, produktreturer och persontransporter, det vill säga hur man tar sig till och från en butik eller upphämtningsställe. Det finns en potential att reducera miljöpåverkan vid e-handel jämfört med butikshandel, men det kräver att dessa faktorer behandlas på ett miljöeffektivt sätt, säger Henrik Pålsson, lektor i förpackningslogistik på Lunds universitet.

Men det finns några riktigt ömma punkter miljömässigt för e-handeln. En av dem är returerna. I den tuffa konkurrens som råder inom e-handeln är fria returer något som alla erbjuder.

Det har i sin tur lett till att många kunder överbeställer varor, särskilt inom modebranschen som är ett stort segment inom e-handeln. I dag ligger e-handelns andel av klädhandeln på 18 procent enligt Postnords e-barometer.

Den genomsnittliga andelen returnerade varor i Sverige ligger på 22 procent och det beror på att många inte bara beställer ett plagg utan samma plagg i flera olika storlekar och färger och sedan skickar tillbaka dem som inte faller i smaken.

– Konsumenterna har börjat använda sina hem som provrum, säger Sharon Cullinane, professor i hållbar logistik vid Göteborgs universitet.

Följden av det här beteendet blir kraftigt ökade transporter konstaterar hon.

– Många ser nog framför sig hur returerna bara går tillbaka till närmaste lager eller butik. Men faktum är att de transporteras ganska långt – många fraktas till Estland eller Polen där de packas om och skickas ut igen. Det blir många kilometer innan kläderna hamnar på hyllan igen.

Sharon Cullinane.
Sharon Cullinane.

Sharon Cullinane ser inte några snabba lösningar på de här problemen. Att e-handlare skulle ta bort fria returer är inte särskilt troligt i den hårda konkurrens som råder och det är tveksamt om regleringar skulle fungera.

– Jag har svårt att se att man skulle kunna använda regleringar. Mycket av köpen görs från länder utanför EU. Dessutom så uppmuntrar EU snarare onlinehandel och arbetar för att underlätta den och det gäller även returer.

Hon ser bara två saker som skulle kunna få returerna att minska på sikt – det ena är att all logistik är dyrt för företagen som har ett intresse av att få ner dem och det andra är en ökat medvetenhet hos konsumenterna.

– Returerna kostar e-handlarna tre gånger mer än att leverera produkterna. Det de skulle kunna göra för att minska antalet returer är att presentera produkterna bättre så att man faktiskt vet hur kläderna ser ut och hur de skulle sitta innan man beställer, säger Sharon Cullinane.

– Lite mer realistiska modeller som inte är lika tunna, bilder på materialet – sådana saker.

Kan tekniken vara till hjälp här? Att vi kan prova kläderna virtuellt?

– Det kommer säkert att kunna spela en roll i framtiden. Men i dag är det svårt för e-handlarna att veta vad de ska investera i. Det är stor risk att man lägger pengar på fel sak och i dag springer de flesta var för sig i stället för att samordna sig, säger hon.

Sharon Cullinane tror inte att vi ligger särskilt nära en lösning på returproblemet.

– Nej, jag är inte särskilt optimistisk – lönsamheten i e-handeln är så låg så handlarna är mer oroliga för att de ska tappa marknadsandelar än de är för hållbarhetsfrågor.

Förpackningar är ett annat område som slösar resurser och genererar fler transporter. Alla har säkert upplevt att man beställt en liten sak men att paketet man hämtar är betydligt större och fyllt med massa emballagematerial.

– Det här är ett område där det finns massor att göra, säger Henrik Pålsson.

– Ofta finns det ett antal standardförpackningar som en e-handlare använder sig av och då blir det så att det blir onödigt mycket luft i många paket som skickas. Där skulle man kunna optimera dem så att det gick åt mindre material, blev mindra avfall och tog upp mindra plats i transporter.

Henrik Pålsson
Henrik Pålsson.

Ofta är det tidsfaktorn som sätter krokben för en mer genomtänkt förpackningsstrategi och logistik konstaterar han.

– Trenden går mot snabbare leveranser men ju längre tid man har på sig desto effektivare kan man planera rutterna. Där kan man tänka sig att företagen kan jobba ytterligare med differentierade leveranstider för kunderna att välja på.

Samtidigt finns en ökad medvetenhet i branschen enligt Henrik Pålsson – problemet är att den just krockar med trenden med snabba leveranser.

­­– Just nu är e-handelsföretagen i den fas där de har fokus mer på att öka sin försäljning än att arbeta med mer rationell logisitik. Även om logistikutvecklingen också pågår parallellt kommer den säkert ytterligare i takt med att branschen mognar, säger Henrik Pålsson.