Investeringarna i it-säkerhet är uppe på rekordnivåer framför allt av två orsaker: Organisationer ska skydda sig själva från skadliga hot och de lägger stora pengar på olika lösningar för att uppfylla de krav och regleringar som kommer på dataskydd. Det konstaterar analysföretaget Canalys.

Det här gjorde att den globala säkerhetsmarknaden växte med 9 procent till 37 miljarder dollar under 2018 jämfört med 2017. Värt att notera är också att investeringarna under fjärde kvartalet för första gången någonsin övergick 10 miljarder dollar, vilket var en ökning med 11 procent jämfört med motsvarande period året före.

Tillväxten på säkerhetsmarknaden kommer att hålla i sig, säger Matthew Ball, analytiker på Canalys.

– De kommande två åren kommer förändringen av utrullningsmodellerna att öka. Kunder förändrar sitt köpmönster, som en följd av molnet och mer flexibla prenumerationstjänster.

Enligt Canalys bestod it-säkerhetsmarknaden under 2018 till 82 procent av traditionell hårdvara och mjukvara. De återstående 18 procenten representerades av publika molnlösningar, virtuella maskiner och olika prenumerationslösningar, så kallad säkerhet som tjänst. 2020 väntas de traditionella säkerhetslösningarna vara nere på 70 procent av marknaden.

– Leverantörer måste etablera olika sorters affärsmodeller för att hänga med i den här utvecklingen. Olika produkter lämpar sig för olika sorters affärsmodeller.

Största leverantör på säkerhetsmarknaden är Cisco med en marknadsandel på 9,6 procent, före Palo Alto Networks (6,9 procent), Check Point (6,3 procent), Fortinet (6,1 procent) och IBM (5,8 procent). Men det här är en väldigt decentraliserad marknad, där kategorin övriga har 65,3 procent.

Läs mer: Nya hotet mot din dator – så skyddar du dig mot ransomware