Det svenska bolaget, som i princip är vad det heter, levererar molntjänster för att hantera så kallade bim-objekt, det vill säga virtuella modeller för byggande. Nu har Bimobject gjort klart med ett förvärv av Polantis, som är en av Europas största leverantörer av bim-lösningar.

Polantis är ett välkänt och starkt varumärke i framför allt Frankrike, men har även global närvaro. Totalt har man över 420 000 användare på sin plattform samt 14 700 bim-objekt och 150 tillverkare. Tillsammans kommer de båda bolagen att ha 1,5 miljoner registrerade användare, 74 000 bim-objekt och 1 550 tillverkare.

– Vi är verkligen glada över att tillkännage förvärvet av Polantis, ett bolag med en mycket stark marknadsposition på den viktiga franska marknaden såväl som hos internationella användargrupper. Polantis lever upp till de krav vi ställer på en förvärvsdriven tillväxt, de är marknadsledande på en geografiskt attraktiv marknad, vilket ökar vår marknadsandel samt tillför oss skalfördelar. Det här förvärvet är ett väldigt viktigt steg för koncernens framtid och vi ser fram emot att välkomna teamet till Bimobject-familjen, säger Bimobjects tillförordnade vd Johan Svanström.

Bolagen kommer att drivas vidare under sina respektive varumärken på den franska marknaden. Bimobject räknar med att förvärvet kommer att ge operationella synergier, stordriftsfördelar inom teknikutveckling och bättre lösningar och erbjudande för såväl tillverkare som användare.

– Vi är väldigt glada över att bli en del i Bimobject. Deras tydliga fokus på att bli nummer ett på den globala marknaden och tillhandahålla användare bästa möjliga bim-innehåll stämmer väl överens med våra mål. Bimobjects teknikhöjd, internationella närvaro och räckvidd samt övriga resurser kommer att gynna våra medarbetare, befintliga kunder och användare. säger Itaï Cellier, grundare och vd för Polantis.

Läs också: Tieto tar affär värd 600 miljoner med försäkringsjätte