Efter att Sharp köpt Toshibas pc-division valde man att byta varumärke vid årsskiftet. Nu väljer även Toshiba Client Solutions Europe att skrota det gamla namnet och istället verka under varumärket Dynabook Europe.

Bolaget uppger att det nya varumärket ska ”återspegla Toshibas långa och välkända historia”, bland annat utifrån det faktum att bolaget 1985 lanserade världens första bärbara dator, T1100, följt av världens första notebook, Dynabook J-3100 SS001, 1989.

– Varumärket Dynabook uttrycker vad vårt rika arv verkligen står för, över 30 års innovationer inom mobil datorhantering, och är samtidigt ett bevis på vår investeringsförmåga och storlek, säger Damian Jaume, vd för Dynabook Europe.

Sharp köpte 80,1 procent av Toshiba Client Solutions i oktober 2018. Där efter tillsattes Yoshihisa Ishida, vice vd för Sharp, som ny ordförande.

Damian Jaume, som är vd för Dynabook Europe, kommer även fortsättningsvis att leda verksamheten i Emea, och han spar inte på krutet när han får lägga ut texten om betydelsen av det nya namnet.

– Vårt varumärke är mer än ett namn eller en logo, det förkroppsligar vår kultur och våra värderingar. Det står stadigt i Dynabook Europe genom våra välutbildade och kunniga medarbetare, vår besatthet av kvalitet, säkerhet och innovation liksom hur vi betonar vikten av förtroende och långsiktiga samarbeten. Vi ser fram emot att fortsätta öka de värden vi ger våra partners och kunder och därmed nå tillväxt och framgång för vår verksamhet i Europa.

Läs också: Därför har marknaden för företags-pc exploderat