Ofta brukar det talas om att man ska skriva sin arbetsansökan på ett sätt som gör att den sticker ut. Logiken här är enkel: Om det finns en personalchef som bläddrar igenom kanske hundratals ansökningar så ska de fastna på just din.

Men nu håller artificiell intelligens på att revolutionera också det här området – och allt oftare görs det första urvalet av en maskin eller en bott, så att personalchefen kan koncentrera sig på nästa skede i processen.

Det här uppmärksammar den amerikanska affärssajten Fast Company som också ger ett par tips för hur man skriver ett CV som imponerar på en bott.

Det här innebär nämligen stora skillnader för den jobbsökande. En personalchef kan läsa mellan raderna, medan en AI bara riktar in sig på att titta på hur väl dina meriter matchar med de kompetenser som finns beskrivet i tjänsten du söker.

Här är Fast Companys tips för hur du kommer förbi botten till ett möte med personalchefen:

1. Skriv ett nytt CV för varje jobb.

Nuförtiden måste man i högre grad skriva ett CV som pratar direkt till arbetsbeskrivningen. Om man läser arbetsbeskrivningen noggrant finns där ofta ledtrådar för vad en AI letar efter. Vilka kunskapskrav som behövs och vilken bakgrund hos kandidaterna som efterfrågas. Leta efter nyckelord. Anpassa språket efter en AI med till exempel jobbspecifika termer.

2. Använd arbetstitlar som är enkla att förstå.

Många företag i dag älskar kreativa jobbtitlar som låter fint, men som kan gå en AI spårlöst förbi. Det är helt enkelt inte de ord som en maskin letar efter. Om ett företag säger att de letar efter en marknadschef eller en produktchef så är det helt enkelt detta maskinen söker efter. Försök därför att så långt det är möjligt använda standardiserade titlar.

3. Motstå frestelsen att vara kreativ.

Maskiner bedömer inte typsnittet du använder i ditt CV. Tvärtom kan de sortera bort den om man använder typsnitt som programmet inte kan läsa. På samma sätt kan en bott eventuellt inte läsa av grafik, tabeller eller bilder. För en maskin kan det uppfattas som slöseri med utrymme.

4. Var precis.

Att inkludera en lång historia av erfarenhet kanske inte längre är nödvändigt. I stället kan det vara en idé att låta maskinen koncentrera sig på det mest aktuella och relevanta. En expert som Fast Company talat med ger rådet att hålla sin lista av erfarenheter till de senaste fem åren.

5. Dubbelkolla stavningen.

Ingen har någonsin velat att ens arbetsansökan ska innehålla stavfel eller grammatiska fel, men alltjämt: En människa kan i det här avseendet ha en mer förlåtande attityd till om något sådant smugit sig in än en maskin. Vissa maskiner sorterar inte bara ut irrelevanta ansökningar utan belyser också slarviga.

6. Inkludera ett mer personligt brev.

Medan ditt CV kan skrivas för att matcha tjänsten och få dig att komma förbi botten, så kan du bifoga ett mer personligt brev där du ger dig chansen att sticka ut från mängden. Det kan vara din möjlighet att prata som en människa och där kan du också tala direkt till personalchefen. Här är det också en bättre idé att lägga ut texten om varför just du passar så bra för det här jobbet.

Läs mer: 
Stressad på jobbet? Här är några knep att ta till
Stress tas inte på allvar – 72 procent önskar mer från arbetsgivaren