Ingenjör, utvecklare, systemanalytiker och it-arkitekter. Alla finns de på den lista över yrken där det är minst konkurrens om jobben enligt den prognos som Arbetsförmedlingen presenterade på onsdagen.

Det är inget gott tecken eftersom Almegas senaste tjänsteindikator för första kvartalet i år samtidigt visar att kompetenbristen i it-branschen fortsätter att vara akut. 80 procent av alla datakonsulter uppger att bristen på kompetens är det största hindret för deras verksamhet.

Samtidigt är efterfrågan inom programmering och datakonsulter fortsatt hög – inte minst för att utbyggnaden av 5g-nätet nu drar igång enligt Almega.

Trots det är it-branschen fortfarande en viktig tillväxtmotor. Bland de privata tjänsteföretagen bidrog informations- och kommunikationssektorn mest till BNP, med 0,6 procentenheter av totalt 2,4.

Och informations- och kommunikationsföretagen, där företag inom it- och telekombranschen ingår, bidrog under förra året med 10 000 fler sysselsatta, en ökning med 4,9 procent.

Men det räckte inte till för de behov som finns. Av företagen inom information och kommunikation uppger 22 procent att tvingats tacka nej till order på grund av personalbrist under hösten 2018. 16 procent av dem har tankar på att flytta hela eller delar av produktionen utomlands.

Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen, pekar ut ojämställdheten som en bidragande orsak till problemen.

– Ska it- och telekombranschen fortsätta att vara en motor för svensk tillväxt måste kompetensfrågan lösas. En del av problematiken kopplar jag till bristande jämställdhet, it - och telekombranschen har inte råd att bara attrahera män. Snedfördelningen börjar redan i utbildningsväsendet där de tekniska utbildningarna lockar få kvinnor. Dessa måste göras attraktiva och relevanta för fler målgrupper, säger hon i en kommentar.

Läs också: 
Reallönerna för it-proffs i Sverige rasar
Boom för it-utbildningar – nu ska kompetenskrisen pluggas bort