En av de tydligaste följderna av den digitala transformationen, att organisationer över hela världen digitaliseras, är att allt fler lämnar de gamla it-miljöerna och de egna datahallarna för att i stället flytta sina processer till molnet.

Det här innebär att det publika molnet bara blir större och större. I år väntas det växa med ytterligare 17,5 procent – och ingen avmattning finns i sikte. Detta enligt en färsk rapport från analysföretaget Gartner.

– Molntjänster skakar om hela branschen, säger Sid Nag, analytiker på Gartner. Vi kan inte hitta en enda leverantör vars affärsmodeller eller tillväxt inte påverkas av denna ökande vilja hos organisationer att sätta molnet först.

– Och då har vi ändå bara sett början på det här. Om vi tittar fram till 2022 så tror vi att molntjänsterna då växer tre gånger så snabbt som it-tjänster generellt.

Det som växer allra snabbast är infrastrukturen, det som brukar kallas infrastruktur som tjänst. Om hela det publika molnet väntas växa med 17,5 procent under 2019 (till 214,3 miljarder dollar) så växer infrastruktur som tjänst med 27,5 procent 38,9 miljarder dollar.

Vad är det då som borgar för fortsatt tillväxt? Sid Nag säger att deras undersökningar visar på att en tredjedel av organisationerna i världen sätter molnet som topp 3 i prioritet vad gäller investeringar. Men också leverantörerna fokuserar sina verksamheter på det här. 30 procent av teknikleverantörernas investeringar i ny mjukvara går från ”Cloud first” till ”Cloud only”.

Det kommer också att finnas ett stort behov av tjänster runt det publika molnet i framtiden. Som det är nu läggs 19 procent av molnbudgeterna på tjänster, som konsultande, implementering och migrering, men det här tror Gartner växer till 28 procent 2022.

Om man kollar på leverantörssidan är det publika molnet dock till stor del en fajt mellan ett fåtal mycket stora leverantörer.

Ännu ett analysföretag som i en ny rapport konstaterar att den starka molntillväxten ”inte visar några tecken på att kylas ner” är Canalys som också tittar närmare på de största leverantörerna på marknaden.

Störst leverantör inom det publika molnet är Amazon Web Services, vars omsättning under fjärde kvartalet växte med 46 procent till sju miljarder dollar.

Microsofts Azure växer ännu snabbare, 76 procent, till fyra miljarder dollar.

De konstaterar att de massiva investeringar de här företagen gör i datacenters för att bredda sin geografiska täckning är ett sätt för dem att underbygga den här tillväxten. AWS har som bekant precis öppnat nya datacenters i Sverige och Microsoft är på gång att börja bygga i Sverige.

– Förra året var ännu ett år med mycket snabb tillväxt för molnleverantörerna, då organisationer lägger i ytterligare en växel i den digitala transformationen. Det här fortsätter över 2019, och vad vi tror är att fler företag kommer att satsa på multicloud-strategier, alltså att man använder flera leverantörer, och hybrida molnlösningar, säger analytikern David Liu.

– AWS håller uppe sitt momentum genom sina företagskunder, medan Microsoft drar fördelar av sina hybrid it-satsningar.

Läs också:
Rekordsummor läggs på it-säkerhet – marknaden når magisk gräns
Massiv utslagning väntar integrationstjänster i molnet

Fakta

2018: 182,4 miljarder dollar
2019: 214,3 miljarder dollar
2020: 249,8 miljarder dollar
2021: 289,1 miljarder dollar
2022: 331,2 miljarder dollar

Källa: Gartner