De etiska riktlinjer som presenteras i dag är en del i den AI-strategi som slogs fast i april förra året och där målet är att satsa minst 20 miljarder euro per år på att göra mer data tillgängligt, få fram talanger inom området och se till att öka förtroendet för AI.

Andrus Ansip, kommissionär med ansvar för den digitala inre marknaden välkomnar de nya riktlinjerna som tagits fram av ett antal oberoende experter.

– Den etiska dimensionen av AI är inte en lyxfunktion eller ett tillägg. Det är bara med förtroende som vårt samhälle fullt ut kan dra nytta av tekniken. Etisk AI är ett win-win-erbjudande som kan bli en konkurrensfördel för Europa: att vara ledande med ett människocentrerat AI som människor kan lita på, säger han i en kommentar.

För att bygga ett AI som går att lita på så har kommissionen tagit fram sju nyckelkrav som måste uppfyllas.

1. Mänsklig medverkan och tillsyn: AI-system ska möjliggöra rättvisa samhällen genom att stötta mänsklig medverkan och fundamentala rättigheter och inte minska, begränsa eller vilseleda människans självständighet.

2. Robusthet och säkerhet: Tillförlitlig AI kräver att algoritmer är säkra, tillförlitliga och robusta nog att hantera fel eller inkonsekvenser under alla faser av ett AI-systems livscykel.

3. Sekretess och styrning: Medborgarna bör ha full kontroll över sina egna data, uppgifter om dem ska inte kunna användas för att skada eller diskriminera dem.

4. Öppenhet: Spårbarheten i AI-systemen måste säkerställas.

5. Mångfald, icke-diskriminering och rättvisa: AI-system måste ta hänsyn till alla mänskliga förmågor, färdigheter och krav och garantera tillgänglighet.

6. Samhälle och miljö: AI-system ska användas för att driva på en positiv social förändring, förbättrad hållbarhet och ekologiskt ansvar.

7. Ansvar: Mekanismer bör införas för att garantera ansvar för AI-system och deras resultat.

Nu inleds ett pilotprojekt för att försäkra sig om att riktlinjerna kan genomföras i praktiken. Och i ett nästa steg ska EU arbeta för att skapa en internationell konsensus kring att skapa ett AI som har människan i centrum.

Läs också: 
Efter kritikstormen: Googles AI-råd läggs ner
AI är på väg in i våra liv – nu måste vi ta kontrollen över tekniken