Över 80 representanter för de nationella regeringarna, observatörer från Europaparlamentet, EU-kommissionen och EU:s cybersäkerhetsmyndighet Enisa deltog i en första övning i fredags vars syfte är att ta reda på hur systemet står pall mot attacker i samband med valet till EU-parlamentet i maj. Övningens mål var att ta reda på hur attacker kan förebyggas, upptäckas och motverkas med snabb reaktionstid, skriver Euractiv.

– En cyberattack mot valet skulle dramatiskt underminera förtroendet för våra institutioner. Valets legitimitet är beroende av att vi kan lita på resultatet, säger Rainer Wieland, vice talman i EU-parlamentet och tysk parlamentariker inom partigruppen EPP.

Men när Euractiv pressar seniora tjänstemän inom EU om övningen även gäller elektroniska röstningssystem framkommer det att dessa inte ingått i testet eftersom dessa ligger under respektive medlemslands ansvarsområde, och det är upp till varje medlemsland att se till att de röstningssystem som används i EU-valet är vattentäta.

Även om det i dagsläget endast är Estland som kommer tillämpa möjligheten att rösta online, kan elektroniska röstningsmaskiner komma att användas runt om i unionen.

Flera länder har testat elektroniska röstningsmaskiner tidigare men senare övergett tanken på att använda dem. Irland genomförde ett test 2002, men övergav försöket efter medborgarnas motstånd och brist på förtroende. Likaså har försök i Nederländerna, Tyskland och Frankrike landat i att inte gå vidare med elektroniska röstningsmaskiner, av ungefär samma anledningar – i synnerhet brist på förtroende bland befolkningen.

Även om elektroniska röstningssystem inte ingick i fredagens övning, kunde EU-organen testa hur de ska kunna samordna sina resurser mellan länderna och relevanta myndigheter i händelse av en attack under valet. Övningar som dessa stöttas upp av EU:s samarbetsnätverk för val, en grupp med medlemmar från medlemsländernas valmyndigheter och liknande institutioner som ska varna för hot och har utvecklat gemensamma metoder för krishantering.

Läs också:
Nu ska EU granska sina egna Microsoft-avtal – kan bryta mot GDPR
EU tar fram etiska riktlinjer för AI – ”ingen lyxfunktion”