Fora är en ekonomitung verksamhet. Organisationen ägs av både Svenskt Näringsliv och LO, och kallar sig ”den oberoende valcentralen för Avtalspension SAF-LO”. Deras uppdrag är alltså att säkerställa att kollektivavtalade förmåner blir korrekt hanterade, beräknade, fakturerade och överförda. Närmare bestämt förmedlar Fora 19 miljarder kronor i premier och avgifter varje år. Därmed är det heller ingen liten sak för organisationen att byta ekonomisystem, men det är vad man gör nu efter ett decennium med SAP.

I stället för SAP blir det Unit4 framöver.

– Det är klart att ekonomisystemet är en mycket central del i vår verksamhet med så stora finansiella flöden, säger ekonomichefen på Fora, Charlotte Anderén Fornander. Vi är just nu inne i en fas där vi utvecklar vårt digitala gränssnitt mot kunderna.

Charlotte Anderén Fornander förklarar skiftet med att den version av SAP som Fora använder närmar sig slutet, och att valet stod mellan att uppdatera det gamla systemet eller att byta helt. Det blev det senare.

– Det här nya systemet passar vår verksamhet bättre, SAP är ett stort system, för stort för ett mellanstort bolag som vi är. Vi har inte behov av allt det kan åstadkomma. Det är skälet till att vi byter ut det systemet.

Computer Sweden skrev om initiala problem när Fora var i början av sin SAP-resa 2008 då många av de företag Fora har som kunder inte kunde logga in i systemet. Det är dock inte den typen av strul som får organisationen att byta nu, säger Anderén Fornander.

– Nej, det är det inte. Det här är ett kompetent system, utan det handlar helt enkelt om att vi vill ha ett system som passar oss.

Upphandlingen av det nya systemet är precis klart och vanns alltså av Unit4 Business World, och det övergripande uppdraget för det här är att ”automatisera och digitalisera ekonomiprocesserna”.

– För oss var det viktigt att vi kunde få elektronisk fakturahantering, vilket vi inte hade i det gamla systemet och utläggshantering. Men vi ville också ha en stabil nordisk leverantör som kan guida oss genom utrullningen.

Projektet med utrullningen har påbörjats och ska vara klart i januari 2020. Att byta ekonomisystem på ett bolag med 200 anställda som i princip alla kommer att använda systemet är inte något man gör i en handvändning.

– Det är självklart att det är utmanande att byta ekonomisystem, men med rätt tidsplan och projektledning hoppas jag att det kommer att gå smidigt.

Vad gäller försäkringssystemet som körs parallellt ekonomisystemet kommer detta under en tid att fortsätta vara SAP.

– Det är ju en tung interaktion mellan de här systemen. I dagsläget har vi SAP som försäkringssystem, men vi arbetar parallellt med ett byte till Itellos Inca, ett projekt som kommer att pågå under flera år.

Läs mer: 
Svenska affärssystem illa ute – ”många kommer att försvinna”