Nu kommer ännu en instans med ett ställningstagande i den så omdiskuterade frågan om molntjänster med utländskt ägande i offentlig sektor.

Tidigare har myndighetssamverkan Esam sagt sitt – och pekade då på stora risker med den här typen av molntjänster, åtminstone för myndigheter som hanterar sekretessreglerade uppgifter.

Dessutom har Statens Inköpscentral efter en förstudie, åtminstone tills vidare, lagt ner idén om att ha ett ramavtal som hanterar de här frågorna.

När SKL nu går ut med sitt ställningstagande har de annan infallsvinkel och pekar mer på nödvändigheten av molntjänster för den fortsatta digitaliseringen. Men de efterlyser en nationell samsyn kring användningen av molntjänster med utländskt ägande.

– Marknadsdrivna molntjänster, även sådana med ägarförhållande utomlands, är en nödvändig del av välfärdens digitalisering, men det behövs en nationell samsyn kring rättsläget för bättre ordning och reda, säger förbundsordförande Anders Knape i ett uttalande.

Anders Knape
Anders Knape.

Daniel Forslund som är ordförande för SKL:s digitaliseringsberedning pekar på att avsaknaden av nationell samsyn kring rättsläget skapar otrygghet – och att det finns myndigheter som till och med pausar sina digitaliseringsprojekt på grund av detta:

– Jag tror att regeringskansliet måste ta initiativ till den här nationella samsynen. Det krävs en gemensam tolkning av lagen och man måste enas om en väg framåt. I den här processen bör också vi på SKL, Esam och de stora branschaktörerna som Microsoft, Google, Apple och AWS vara med, säger han till Computer Sweden.

I sitt uttalande skriver SKL att det i dag finns kommuner och regioner som använder kommersiella molntjänster med utländskt ägande, även för information som omfattas av sekretess. Här ger SKL rekommendationen att ”analysera riskerna med den aktuella molntjänsten och fokusera på säkerhetsåtgärder och riskreducering”.

Dessutom: ”I de fall det bedöms nödvändigt bör de undersöka förutsättningarna för att hantera uppgifterna på annat sätt än i en molntjänst med utländskt ägande”.

Läs hela SKLs uttalande här.

Läs mer: Febril aktivitet på myndigheter efter moln-varning: ”Slog ned som en bomb”