För att få en bra start på ditt nya jobb finns ett antal frågor som du regelbundet kan ställa dig för att se att du är på rätt väg. Enligt Harvard Business Review finns det fem nyckelfrågor som du bör ställa dig regelbundet. Här är de:

Hur kan jag skapa värde?

Detta är den enskilt viktigaste fråga du kan ställa dig och den kan i sin tur brytas ner i fler frågor. Varför har just du fått den här rollen? Vad väntar sig olika nyckelpersoner av dig? Inom vilken tidsram? Och hur kommer dina framsteg att bedömas?

Håll i minnet att svaret på den här frågan inte alls behöver vara det som sas till dig när du fick jobbet. Och det kan också utvecklas i takt med att du lär dig mer.

Ofta finns det fler än din chef som du behöver göra nöjda – och de kan också ha olika syn på vad som är ”framgång”. Om du förstår alla förväntningar så är det enklare för dig att möta dem.

Hur förväntas jag uppträda?

Såvida du inte anställts just för att förändra kulturen på arbetsplatsen så är det viktigt att förstå hur normerna ser ut och följa dem. De kan ses som organisationens immunförsvar som finns där för att inte felaktiga beteenden ska infektera den sociala organismen. Om du inte anpassar dig efter dem kan du ses som en fara – någon som inte hör till.

Kom också ihåg att kulturen kan se olika ut i olika delar av organisationen och har också att göra med vilken nivå du arbetar på.

Vems stöd behöver jag?

Om du ska lyckas behöver du ofta bygga allianser med nyckelpersoner. För att kunna göra det krävs att du förstår vem som har makt och inflytande och vems stöd som är avgörande.

Men det handlar inte bara om att bygga relationer. Du måste också förstå vad andra försöker uppnå och hjälpa dem med det – så byggs allianser bäst.

Hur ser jag till att snabbt lyckas med något?

Att snabbt kunna peka på förbättringar kan bygga trovärdighet som på sikt ger dig rätt att göra större förändringar.

Se därför till att tidigt identifiera var du kan skapa förbättringar och gör det sedan så effektivt som möjligt.

Vilka kompetenser behöver jag utveckla för att lyckas?

Den kompetens du har är inte nödvändigtvis den du behöver för att lyckas på ditt nya jobb. Du måste troligen jobba med din personliga utveckling också.

Ju snabbare du ser vad du behöver förbättra desto bättre.

Artikeln har publicerats tidigare

Läs också: 22 tuffa frågor på anställningsintervjun – och hur du svarar på dem