Ledande streamingtjänsten Netflix växer rekordsnabbt. Under årets första kvartal överträffade man finansanalytikernas förväntningar rejält och kunde uppvisa 9,6 miljoner nya betalande abonnenter, vilket innebär en ökning med 16 procent jämfört med året dessförinnan. Totalt har företaget nu 148,9 miljoner abonnenter enligt Techcrunch.

Intäkterna landade under samma period på 4,5 miljarder dollar, vilket är helt i linje med förväntningarna. Däremot finns farhågor om att det andra kvartalet inte kommer att bli lika starkt, något som ledde till att aktiekursen sjönk kort efter det att rapporten presenterades.

Netflix håller just nu på att rulla ut prishöjningar i flera länder i Europa samt USA, Brasilien och Mexiko, något som kan ha en negativ effekt på det totala antalet abonnenter.

Läs också: Netflix äter upp 15 procent av världens bandbredd