Javautvecklare är hetast, medan förra halvårets högvilt projektledare tappar i popularitet. Det visar den senaste konsultrapporten från Brainville, ett företag som har en mötesplats för uppdragsgivare och konsulter.

Rapporten bygger på bolagets data och gäller andra halvåret 2018. Det man tittar på är vilka priser konsulterna begär för sina tjänster, och vad uppdragsgivarna är beredda att betala. Bolagets vd Manuel de Verdier betonar dock att det är svårare att få fram helt säker statistik från köparsidan då de inte alltid skyltar med det på samma sätt. Siffrorna från säljarsidan betraktar han dock som väldigt starka.

Manuel de Verdier
Manuel de Verdier.

– Under det andra halvåret 2018 såg vi en fortsatt stark trend vad gäller uppdrag inom it och telekom, management och strategi samt teknik. Över 70 procent av de lediga uppdragen fanns inom de här områdena. Prismässigt är det framförallt Java-utvecklarna som sticker ut lite extra. I snitt är begärt timpris 803 kronor per timme, medan köparna sin tur är beredda att betala upp till 837 kronor per timme, säger han om vad som sticker ut mest i rapporten för det senaste halvåret.


Att priset för en Java-utvecklare är högre från köparen än vad säljarna brukar begära kan så klart ha många förklaringar.

– En teori är att Java-utvecklare som efterfrågas förmodligen är seniora, medan det kanske finns ett stort utbud av juniora utvecklare som säljarna försöker få ut, konstaterar Manuel de Verdier,

En annan sak som sticker ut är projektledarna, som var den hetaste kategorin vid senaste mätningen i oktober.

– Förut var det väldigt hett men nu har det tappat och har nästan det största glappet prismässigt mellan köpare och säljare, med en differens ligger på nästan 200 kronor per timme. En av anledningarna är nog att de själva anser sig vara någon form av specialist medan den som söker efter rollen snarare är mer ute efter något slags generalist, lyder Manuel de Verdiers förklaring och säger att det även för kategorin business analyst finns en stor prisdifferens på 205 kronor.

Generellt sett går branschen fortsatt på högvarv även om det skett lite förändringar regionalt.

– För it-sidan ser det väldigt bra ut. Vi har inte sett någon nedgång i antalet uppdrag utan det ligger ganska konstant. Antalet uppdrag har dock minskat i Stockholm med 4 procent men det har å andra sidan ökat motsvarande i andra regioner, säger Manuel de Verdier.

Västernorrlands, Västmanlands och Örebro län är tre regioner där antalet uppdrag har ökat rejält.

I övrigt noterar Manuel de Verdier en annan ny och spännande detalj från statistiken.

– En intressant sak är att i hela 39 procent av alla utvecklaruppdrag förväntar man sig att man ska kunna Javascript. Det är nästan som att det har blivit en baskunskap. Det finns annars hur många utvecklaruppdrag som helst där det inte behövs, säger han.