För två år sedan skrev vi om att Thomas Ivarson, som tidigare investerat i Advania och Rg19, hade valt att kliva in i bolaget som då hette Skygd, men som numera verkar under namnet Skyresponse. Sedan dess har intresset för bolagets mjukvara, som används inom IoT-världen för att säkerställa att åtgärder vidtas på upptäckta avvikelser, ökat enormt.

Men även om bolagets molnbaserade mjukvara för larm- och händelsehantering kan appliceras på många olika typer av verksamheter har man inledningsvis valt att fokusera på vård- och säkerhetssektorn i allmänhet och äldrevård i synnerhet.

– Under 2018 har vi haft en mycket kraftfull tillväxt, om än från en låg nivå. Under 2017 hade vi sex slutkundsaffärer av en viss storlek och under 2018 hade vi 45 sådana affärer i samma storleksordning. Vi har fått igång tillväxten så att vi nästan dubblerade omsättningen, säger Thomas Ivarson, men gläder sig ännu mer åt utvecklingen av ett annat, ännu viktigare nyckeltal.

Det handlar om annual recurring revenue, ARR, som är ett avgörande mått inom SaaS-världen.

– Vår ARR för 2018 har vuxit med 110 procent och i år tror vi att vi till och med kan tredubbla. Det kanske är lite för kaxigt mål, men vi kan åtminstone dubblera det med god marginal, säger Thomas Ivarson.

Just nu är det som sagt vårdsektorn som gäller där man jobbar med olika partner som Doro, Hepro/AddLife, Viser och Medirätt. Och trots ett nyligt kapitaltillskott på 36 miljoner kronor fortsätter man att fokusera på den sektorn.

– Potentialen för Skyresponse är jättestor men vi är ett litet bolag och måste därför fokusera. Hittills har vi finansierats av privatpersoner och affärsänglar och vi har nu kapital som räcker till kvartal ett 2020. Vi söker nu en större investerare som kan hjälpa oss med såväl kapital, som kompetens, att fullt ut utveckla bolaget. Med nuvarande ägarstruktur har vi fokus på vårdsektorn där det finns stora tillväxtmöjligheter, konstaterar Thomas Ivarson och berättar vad som blir nästa steg.

– Nästa steg blir England, som har en stor marknad för äldrevård som inte bara har tillväxt utan som även genomgår ett teknikskifte från analoga till digitala lösningar. Det passar oss som hand i handske.

Andra branscher än vården kan dock bli aktuella längre fram. Fastigheter med installerade sensorer och avvikelserapporter inom industrin är två givna exempel på framtida områden som nämns.

– Vi vill gärna gå in i fler sektorer men det kräver mer kapital och stora ansträngningar. Vårt system kan användas till näst intill alla områden.

Läs också: 
Efter Advania och Rg19 – här är nästa bolag för branschprofilen