Det amerikanska affärssystemsbolaget JDA Software, vars mjukvara används för optimering av försörjningskedjan inom detaljhandeln och tillverkande företag liksom logistik- och transport, fortsätter att ånga på. Sverige klassas som en viktig marknad för bolaget. Till och med så pass viktig att man har valt att ha sitt huvudkontor för Emea i Stockholm. Att Emea-chefen Johan Reventberg är svensk är en bidragande orsak, men även konsultchefen och hr-chefen finns på plats här i Sverige. Samt ett antal viktiga kunder där inte minst ett mångårigt samarbete med Ikea sticker ut.

Totalt har bolaget cirka 700 anställda i Emea-regionen av vilka ett 40-tal sitter i Sverige

– Det har skett lite av en slump, delvis baserat på att jag är här och driver Emea-verksamheten härifrån, säger Johan Reventberg

– Vi har egentligen inget fysiskt huvudkontor men Stockholm är navet. Det är så klart lite kul att inte alla europeiska huvudkontor hamnar i London. Det är jag personligen glad för, men vi har även valt att i kölvattnet av Brexit investera mer i Sverige och driva på utvecklingen från Stockholm.

Anförda av nya styrelseordföranden Michael Capellas, med förflutet på bolag som Compaq och det numera Salesforce-ägda Mulesoft, har man satsat framåt efter att man lämnade börsen för sju år sedan. Och som för de flesta andra mjukvarubolag är det molnet som gäller med den nyligen lanserade Supply Chain Platform som nav. Samma molnresa är även konkurrenter som SAP, Oracle och Infor ute på.

Johan Reventberg säger att JDA var lite sega i starten men att man nu fått upp molnångan.

– Mer än 50 procent av intäkterna som kommer idag från SaaS. Många av de bolag som funnits med länge är på väg dit. Vi låg lite efter initialt men nu har vi gått förbi många av dem. Jag tror att alla stora försöker få upp sin årliga recurring revenue, säger han.

Och JDA Software har även gjort ett tydligt val av publikt moln. Sedan september är det Azure och 100 procent Microsoftfokus som gäller i det avseendet.

– Vi tittade på AWS, Google och IBM och kollade länge var vi skulle lägga oss. Jag blev själv lite konfunderad när valet till slut föll på Microsoft men vi har ett väldigt starkt momentum tillsammans idag. Och SaaS är det som driver efterfrågan till 100 procent, säger Johan Reventberg.

Och det senaste molninitiativet kretsar kring maskininlärning och AI, där förvärvet av Blue Yonder är avgörande.

– Det är Europas stolthet med stor verksamhet på Karlsruhe tekniska universitet. Där har de ett forskningsteam som är väldigt starkt på patent. Vi har ungefär 100 personer med doktorstitel som jobbar på utvecklingssidan och som har tagit oss till nästa nivå.

Och maskininlärningsdelen har hittills använts på retail-sidan. Ett bra exempel är den brittiska livsmedelskedjan Morrisons, där man numera har ständig koll på logistiken och med lätthet hanterar sådant som att fylla på i butiken samt prisjustering.

– Morrisons kollar varje kvartal hur mycket de har sparat och resultatet är verkligen fenomenalt. Framför allt i början såg de väldigt stor skillnad. Inte minst att de hade mycket svinn. De hade tidigare 70 individer som satt med den här planeringen, men nu kan de använda den personalen till mer affärsdrivande uppgifter, säger Johan Reventberg och tar fler exempel.

– Det finns mycket att göra med priselasticiteten, där man kan optimera priset per dag och timme. Man kan till exempel tänka sig att man mellan klockan 10 och klockan 14 kan ta ett visst pris för en lunchsallad, och sedan före stängning kan man ta ett helt annat pris. Att jobba så är bättre, både ur ett miljöperspektiv och ur ett finansiellt perspektiv är det winwin, säger han.

I Sverige utgörs verksamheten av ungefär hälften retail, hälften tillverkande industri. Nu handlar det mycket om att applicera Blue Yonders maskininlärningsteknik i andra delar av Supply Chain Platform också.

– Vi ska ta kunskapen från Blue Yonder ut i plattformen. Vi ser redan partner och kunder som är på väg att bygga in det. Från hösten 2019 kommer alla våra produkter att finnas på Azure, säger Johan Reventberg som även betonar vikten av att öppna upp för nya lösningar.

– Med vår plattform i botten öppnar vi upp oss för utvecklare. Vi har en väldigt stark tro på att man inte kan jobba isolerat.

Läs också: Nu är data bränslet som driver Scania