För ungefär ett år sedan drog Skatteverket igång det de kallar ”digitaliserade informationskedjor”. Det handlar i grunden om att flytta hanteringen av skatter och avgifter in i företagens egna ekonomisystem så att de inte behöver besöka Skatteverket för att få allt rätt.

– Vi agerar utifrån vår devis att göra rätt från början brukar vara bra, säger Eric Thorén som leder arbetet med digitaliserade informationskedjor på Skatteverket.

­– I dag får företagen det stöd de behöver i våra miljöer men på det här sättet flyttar vi ut det till deras miljöer. I stället för att vi ska utveckla e-tjänster – som vi inte alltid är så bra på, de blir ofta krångliga – så kan de som levererar ekonomisystem eller tjänster till företagen utveckla funktioner.

För de flesta småföretagare är just administrationen det som hämmar dem mest konstaterar han och på det här sättet skulle en hel del av den hanteringen kunna automatiseras.

– Som princip skulle vi vilja att de inte ens skulle behöva deklarera även om det kanske ligger långt fram. Men om systemen beskattar rätt så att pengarna trillar in som de ska så skulle inte deklarationen i sig behövas.

Och om Skatteverket slipper ägna sig åt att kontrollera deklarationer så kan man i stället lägga krutet där det verkligen behövs.

– I stället för att ägna kraft åt att hantera det som funkar – som att se till att få in momsdeklarationer – så kan det automatiseras. Så kan vi i stället flytta kapaciteten till att granska de som verkligen fuskar – de som exempelvis inte ens lägger in sina affärshändelser i sina system.

Skatteverket har ägnat det senaste året åt att bygga sina första api:er så att vanliga företagare ska kunna ha skattekonton i sin egen miljö. Men Eric Thorén är tydlig med att det här inte är ett arbeta som Skatteverket kan driva på egen hand.

– Vi har ju ett behov av att flytta branschen framåt också. Det handlar om att om att få dem som utvecklar system eller säljer tjänster att ändra sin roll – i dag väntar de mycket på vad vi ska göra och där vill vi att de tar en större roll som kravställare i stället, säger han.

– Om de är tydliga med vad de vill bör vi kunna leverera de möjligheterna.

Samtidigt är det svårt att samla aktörerna för det finns ingen riktig bransch konstaterar Eric Thorén.

Eric Thorén leder arbetet med digitaliserade informationskedjor på Skatteverket
Eric Thorén leder arbetet med digitaliserade informationskedjor på Skatteverket.

– Det finns ingen naturlig arena utan det handlar om spridda aktörer. Men en del av dem vi haft kontakt med vill gärna att vi hjälper dem att skapa en plats där de kan mötas och prata om det här.

I maj bjuder Skatteverket också in till två event för de aktörer som berörs – ett i Göteborg och ett i Stockholm.

– Vi vill bjuda upp till dans – det har ju ändå rört på sig under året. Och det finns några av de här aktörerna som tänker kring det här även om vi vill se mer engagemang.

När kan det då bli allvar med att företagen kan hantera skatter och avgifter helt i sina egna system?

Nja, det beror på – kanske sex sju år om man menar att de inte alls behöver ha någon interaktion med Skatteverket men däremot kan en del saker komma på plats rätt snabbt tror Eric Thorén.

– Rent konkret arbetar vi med tre typer av api:er som stöd. För det första handlat det om att få in rapporteringen från systemen i deklarationerna så länge de finns. För det andra handlar det om att komma åt den information som vi kan exponera – som momsredovisningsperioder och skattekontoinformation.

Det tredje området är mer komplext ­­­­– det handlar om själva regelverken. En del av dem är enkla och raka men andra är kopplade till att man måste göra en bedömning. Det kan handla om sådant som representation till exempel där reglerna är klara men man ändå måste värdera om det rört sig om representation.

– Det svåraste ur samhällsperspektiv är det vi kallar rättsliga ställningstaganden. Det handlar om att vi fått gå in och tolka regelverket. Det vill vi inte automatisera för det handlar ju om just vår tolkning – det skulle inte bli rättsäkert eftersom det ju ska gå att göra till rättssak, säger Eric Thorén.

– Hela den här resan kommer att gå i olika etapper och den kommer att ta tid.

Läs också: 
Så ska AI hjälpa Arbetsförmedlingen att ge bättre stöd
Tunga kravet: staten måste ta ansvar så att alla kan få e-leg