Granbarkborren är bara fyra millimeter lång men är ändå en skräck för skogsägare.

För skogsnäringen i södra Europa har barkborrarna länge varit ett problem men i takt med att somrarna i Sverige blir allt varmare och torrare så trivs de allt bättre här också.

Förra året förstörde granbarkborrar mellan tre och fyra miljoner kubikmeter granskog i Sverige och om sommaren blir varm och torr i år igen kan de i värsta fall förstöra 12,5 miljoner kubikmeter enligt Skogsstyrelsens beräkningar. Det motsvarar ett värde på drygt sex miljarder kronor.

– Nu börjar det bli varmt så nu har de börjat svärma och om fem veckor syns resultatet av deras nästa angrepp, säger Johan Ekenstedt, teknikspecialist på Sveaskog.

För att snabbare kunna hitta angreppen har Sveaskog nu tagit fram en lösning tillsammans med Sogeti där man använder sig av öppna data från den europeiska rymdstyrelsen ESA:s satelliter, så kallade sentineldata. Med hjälp av dem tar man fram detaljerade bilder över skogarna och identifierar med AI angripna områden.

– Det är svårt att se en granbarkborre med hjälp av bildanalys utan det handlar om att jämföra bilderna över tid så att man kan se plötsliga förändringar i ett område. Enstaka träd kan vi inte urskilja – det måste vara mer än tio träd, men det spelar ingen roll för det är först när det är några stycken som vi kan agera.

För när ett antal träd angripits gäller det att de inte blir liggande i skogen så att granbarkborrarna kan fortsätta sitt kalasande på träden runtomkring. Och det handlar också om att få undan det angripna virket innan det är helt förstört.

Är du riktigt seg så är det bara att bränna upp det

– Är du snabb så kan du såga upp det till timmer, är du lite långsammare kan det bli massaved men är du riktigt seg så är det bara att bränna upp det, säger Johan Ekenstedt.

Förutom att få ut virket snabbt kan man också använda sig av metoder som att lämna en del virke som ”fångstvirke” som ska dra till sig barkborrarna. En annan är att se till att gynna de parasiter som faktiskt äter barkborrar.

– Det värsta man kan göra är ju om man plockar bort parasiterna så det gäller att ta ut virket i rätt tid så att man inte samtidigt tar ut barkborrarnas fiender. Man kan också lämna en del stubbar där parasiterna trivs för att få igång en population.

Lösningen som nu börjar användas för att rädda skog undan angreppen har gått ovanligt fort att ta fram ­– arbetet började bara för ett par månader sedan.

– I vanliga fall kanske det hade blivit ett forskningsprojekt över fem år men behovet är så stort så det var viktigt för oss att få fram något som fungerar. Och det ser lovande ut – vi trodde inte att det skulle gå så bra.

Ett skäl är att satellitbilderna blivit så mycket bättre på senare år konstaterar Johan Ekenstedt.

– Bilderna från de fria satelliterna har inte varit så bra så därför har det varit problem med indata. Nu har vi sentinel som hela tiden blir bättre, men det kan fortfarande vara svårt att få varje pixel att hamna rätt och om det blir en förskjutning så faller hela analysen.

Och även om satelliterna inte kan ta några bra bilder över skogen om det regnar och är mulet så är det inget större problem för i det vädret trivs heller inte barkborrarna.

– De gillar sol och värme precis som satelliterna som vill ha sol och molnfritt så det är en bra kombination.

För att få snabbare och mer precisa varningar om var barkborrarna finns så utvecklar man nu också en metod där AI ska kunna användas ännu mer effektivt men där samlar man fortfarande in träningsdata.

På sikt tror Johan Ekenstedt att analyserna av satellitbilderna kan användas även för andra ändamål – som att se var skog har blåst ner efter en storm eller att helt enkelt lära sig mer om var träden trivs eller vilken skogsskötsel som verkar fungera bäst i olika områden.

– Det är roligt att vi kommit igång så snabbt ­– bara nu efter två månader har vi hittat något som fungerar genom att köra snabba tester och iterera hela tiden, säger han.

Läs också: 
När kommer älgen? Nu kartlägger drönare vilt i skogen
Nu ska skogsbruket digitaliseras på riktigt – ny miljonsatsning presenterad