Oliks neurologiska sjukdomar kan innebära att man förlorar förmågan att tala även om hjärnan fortsätter skicka signaler som används för att tala till läppar, käke och svalg.

Det har forskare vid University of California San Francisco utnyttjat, rapporterar Engadget. De har tagit fram ett gränssnitt mellan hjärna och dator som kan användas för att omvandla talsignalerna till begripligt tal.

Det handlar alltså inte om att läsa tankar utan om att med hjälp av maskininlärningsteknik plocka upp enskilda kommandon till nerverna och via ett virtuellt röstorgan få fram ungefärligen det som var tänkt att sägas.

Ännu fungerar det hela långt ifrån felfritt – ibland landar det hela i att det är förvrängda ord som kommer ut. Men det är fortfarande en bättre metod än tidigare försök där man inte försökt återskapa rösten.

Forskarnas mål är att hjälpa människor med ALS, Parkinson och andra sjukdomar där man kan förlora talförmågan så att de kan kommunicera bättre och känna sig mer inkluderade i samhället.

Läs också: 
3d-hjärta gjort av biologiskt material har skrivits ut
Pojke eller flicka? Det blev ett malware! Enkelt att hacka sjukvårdsutrustning