En av de starkaste trenderna som går att utläsa i årets stora outsourcingundersökning IT sourcing study som görs av Whiteline Research och PA Consulting är de svenska organisationerna inte är lika inriktade på att lägga ut it-verksamhet som tidigare.

I Sverige är det till exempel bara 29 procent som räknar med att öka nivån av outsourcing. Förra året var den siffran 36 procent.

18 procent uppger att de ska outsourca mindre – en hög siffra i de här sammanhangen.

– Vi ser en tydlig trend här, säger Peter Wardell, sourcingsexpert på PA Consulting. Pressen att komma ut med nya digitala tjänster snabbt gör att färre planerar att outsourca it. Det går helt enkelt snabbare om man har sin it insourcad. Dessutom gynnar det ett agilt arbetssätt och devops.

Peter Wardell
Peter Wardell.

Peter Wardell fortsätter:
– Vi kan också se att det inte är de stora leverantörerna som löser de här problemen åt kunderna, utan det är mindre, nischade spelare som kommer in och hjälper till. De är mer snabbfotade. Det här är ett tydligt budskap till de stora leverantörerna att de måste steppa upp.

Peter Wardell säger vidare att den stora digitaliseringsvågen reser frågor om offshore fungerar som leveransmodell om organisationerna vill jobba agilt.

Så det här innebär en renässans för egna it-avdelningen?
– Ja det kan man säga. Samtidigt växer ju it-avdelningen mer och mer ihop med affärsutvecklingen.

– Det här innebär också att sourcingmodellerna blir mer diversifierade och mer selektiva. Det organisationerna lägger ut är mer nischade delar, agila kundnära tjänster och appar.

Enligt PA Consulting är det här en utveckling som pågått under ett par år i Storbritannien och som nu också blir allt tydligare i Sverige.

Här är de tre vanligaste orsakerna till att organisationer insourcar sin it:

1. Behöver arbeta mer i agila/devopsgrupper (70 procent)
2. Behöver öka hastigheten och kvaliteten i leveransen (62 procent)
3. Behöver driva innovation (51 procent)

Här är de vanligaste orsakerna till att använda sig av it-outsourcing:

1. Fokusera på kärnverksamhet (64 procent)
2. Kostnadsreduktion (62 procent)
3. Tillgång till resurser (62 procent)

Läs mer: 
Tieto rasar och Evry rusar när kunderna tycker till om outsourcing