På 1850-talet blev kontanter utgivna av Riksbanken lagligt betalningsmedel i Sverige. Men inom en inte allför avlägsen framtid kan kontanter sluta vara allmänt accepterade eftersom vi svenskar helt enkelt använder kontanter allt mer sällan.

Därför vill nu Riksbanken att riksdagen tillsätter en kommitté som får i uppdrag att göra en översyn av begreppet lagligt betalningsmedel och vilken roll statliga betalningsmedel ska ha i en digitaliserad ekonomi. Kommittén bör föra fram förslag på lagändringar som kan krävas. Det föreslår Riksbanken i en framställan till riksdagen.

Riksbanken trycker på att uppdraget inte får ta för lång tid eftersom frågan är tidskritisk.

– Vi anser att begreppet lagligt betalningsmedel bör bli teknikneutralt så att det fyller en funktion även i en digital framtid, säger Stefan Ingves, i en kommentar.

Just nu pågår ett projekt kring e-krona, en digital centralbankspeng som ska vara tillgänglig för allmänheten. Det är tänkt att kunna ersätta kontanter som ett sätt för Riksbanken att säkra ett effektivt betalningsväsende.

CS har tidigare skrivit om hur forskare räknat fram att det bara är knappt fyra år kvar tills kontanter inte tas emot av handeln. En uträkning baserad på när trenden med minskad kontantanvändning och handelns ökade kontanthantering når den kritiska punkt att det blir olönsamt.

Läs också: 
Riksbankens planer på e-krona möter motstånd: ”ett riskfyllt socialt experiment”
Både kontanter och plastkort är på väg bort – så hur ska vi betala?