För första gången i världshistorien har ett levande organ avsett för transplantation transporterats mellan två sjukhus med hjälp av en drönare. Syftet är förstås att minska tiden för transporter av levande organ, något som är kritisk för att organet ska vara användbart vid ankomsten, skriver MIT Technology Review.

Testet, som utfördes den 19 april, gick ut på att skicka en njure per drönare till sjukhuset University of Maryland Medical Center från ett sjukhus knappt fem mil bort. Njuren opererades in i en 44-årig kvinna med njursvikt och som tidigare fått gå på dialys i åtta års tid. Kvinnan kunde skrivas ut från sjukhuset fem dagar senare och uppges må bra.

Drönaren i fråga är en specialdesignad farkost med åtta rotorer för att den ska flyga så stabilt som möjligt. Drönaren som byggts av forskare och ingenjörer på University of Maryland bär på en speciell behållare och instrument som kan mäta och kontrollera temperatur, atmosfärstryck, höjd, vibrationer och position, för att säkerställa att organet bevaras i bästa möjliga kondition under flygningen.

Innan detta skarpa test har forskarna utfört flera testflygningar med laster med saltlösning, blodpåsar och andra material innan de så småningom arbetade sig fram till transporter av riktiga levande organ, men inte avsedda för en skarp transplantation. Tidigare har man använt drönare för att transportera andra typer av medicinska material som kräver en kontrollerad miljö, bland annat transporter av läkemedel och vacciner i Ghana och på Vanuatu.

Transporter av levande organ är dock en helt annan femma – organ kan endast överleva några timmar utanför kroppen, och transporterna är därför mycket tidskritiska. I USA försenas fyra procent av alla organtransporter i två timmar eller mer.

Läs också:
Sveaskog stoppar parasiter med satelliter – och AI
Nu ska drönare bli en del av Polisens vardag – stor upphandling på gång