Bakgrunden till det här är naturligtvis den infekterade konflikten mellan framför allt USA och kinesiska telekomleverantören Huawei, som stoppats från att vara med och bygga de amerikanska 5g-näten, på grund av misstankar om att utrustningen kan användas för spioneri – något som Huawei förnekar.

Under de senaste månaderna har frågan om hur andra länder ska förhålla sig till kinesiska telekomleverantörer återkommit.

Nu meddelar alltså regeringen i ett pressmeddelande att de gett Post- och telestyrelsen, PTS, uppdraget att göra en riskanalys i enlighet med Europeiska kommissionens rekommendation ”It-säkerhet i 5g-nät”.

Det är ett led i regeringens ambition att komma till rätta med "eventuella säkerhetsproblem vid utbyggnad av digital infrastruktur som exempelvis 5g-nätet".

Europeiska kommissionen har rekommenderat åtgärder som bör vidtas för att underlätta en unionsmodell för säkerhet i 5g-nät. Bland annat ska medlemsstaterna bedöma de säkerhetsrisker som påverkar 5g-nät på nationell nivå och vidta en rad säkerhetsåtgärder. ”Medlemsstater och relevanta unionsinstitutioner, unionsbyråer och unionsorgan ska gemensamt utveckla en samordnad unionsriskbedömning som bygger på de nationella riskbedömningarna”, skriver de i pressmeddelandet.

Vidare står att PTS ska utföra riskanalysen i samråd med Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt efter hörande av branschorganisationer och marknadsaktörer.

Läs mer: 
Inga hinder för kinesisk teknik när svenska 5g-auktioner drar igång
Uppgifter: EU-kommissionen vill inte stänga Huawei ute