Som alla vet talas det mycket nu om kompetensbrist. Trots att det finns tecken på en avmattning i konjunkturen så ökar efterfrågan på it-kompetens. Det är svårt att hitta till exempel erfarna säkerhetskonsulter – vilket också gör att priserna på den här typen av konsulttjänster skjuter i höjden.

Dessutom undviker de mest erfarna konsulterna och experterna de stora konsultbolagen. Det säger Hans Werner, vd för Radar Ecosystem, under företagets konferens Spring i Stockholm nu i veckan.

– Om man letar efter de absolut mest erfarna it-konsulterna i dag, som har mer än femton års arbetslivserfarenhet inom sitt gebit, då ska man leta i enmansföretag eller fåmansföretag. 79 procent av experterna jobbar i den typen av organisationer. Det här är en stor förändring som sker på den svenska marknaden nu.

Svårigheten att hitta kompetens avspeglas också i konsultpriserna. I Sverige går konsultpriserna upp med två procent i år, enligt Radar, men på vissa områden är ökningarna så stora som sex, sju eller till och med åtta procent – och då handlar det inte överraskande om just konsulter med erfarenhet.

Då ska man återigen ha i åtanke att konjunkturen håller på att mattas av.

– Det är tredje året i rad som snittpriserna på konsulter ökar. De största ökningarna i konsultpriser finns inom it-säkerhet och inom arkitekter som arbetar med informationsarkitektur, säger Hans Werner.

hans werner
Hans Werner.

Andra trender på den svenska konsultmarknaden (och här rör det sig om en svensk trend – som inte är alls lika tydlig i andra nordiska länder) är att konsultmäklarna fortsätter vinna mark. 12 procent av konsultköparna använder sig nu av mäklare, vilket innebär en omsättning på 8,9 procent. Också det här går hand i hand med det faktum att erfarna konsulter väljer att arbeta själva. Konsultmäklare gör att det finns en plattform för det här och att enmansbolag själva inte behöver vara ute och ragga kunder eller delta i upphandlingar.

Det finns också nya aktörer, som Radar kallar bransch- eller processpecialister, som redan har hunnit upp i en gemensam omsättning på fem miljarder kronor. Den traditionella konsultmarknaden är dock fortfarande störst med sin omsättning på 39 miljarder kronor och väntas öka i värde med 3,7 procent.

Innovation, organisation och ledarskap – vad behöver du göra idag för att vara relevant imorgon? Det får du veta på CIO Governance den 12 september – boka plats här

Det finns också områden där priserna eroderar, framför allt är det sådana områden där it allt mer levereras som tjänst.

Betydligt svalare områden sett ur ett prisperspektiv är lagring (mid-range) där prisutvecklingen under senaste året vad gäller tjänster varit –19,6 procent, applikationsdrift –14 procent och backup (standard) 12,7 procent.

Ytterligare en stark trend på konsultmarknaden som Radar noterar är de ökade kraven på en säker molnleverans, inte bara ur ett tekniskt perspektiv utan också ur ett juridiskt. Även i öppna miljöer är det många som kräver hög säkerhet som en följd av nya regleringar. Det här innebär att kraven på att data lagras på svensk mark ökar och vissa organisationer kräver garantier mot utländsk lagstiftning.

– Det här skapar osäkerhet, säger Hans Werner.

Läs mer:
Tieto rasar och Evry rusar när kunderna tycker till om outsourcing
Nu är det Java-utvecklarna som är hetast – så mycket tar it-konsulterna betalt