För drygt två veckor sedan, den 23 april, meddelades att it- och telekomföretaget Dialect AB samt Dialect Sverige AB försatts i konkurs. Som vi rapporterat tidigare har bolagets verksamhet tidigare utgjorts av 23 franchisetagare och 14 företagscenter som varit helägda av det numera konkursade bolaget.

I och med att det endast var de helägda enheterna som omfattades av konkursen har franchisetagarna inte påverkats. Men de blir i allra högsta grad involverade nu, då det är de som kliver in och tar över ägandet.

Ackordscentralen, ett konsultbolag inriktat mot företag som hamnat på obestånd, har under två veckor arbetat för en lösning med flera olika intressenter, där en sammanslutning av franchisetagare och tidigare ägare har varit en av parterna. Och på onsdagskvällen stod det alltså klart att Dialect kommer drivas vidare som en ren franchisekejda ägd av franchisetagarna själva.

– Jag är oerhört glad över att vi tillsammans lyckats säkra Dialects framtid. Det har varit en kort och intensiv process med många inblandade. Det finns en väldigt hög kompetens inom företaget med många eldsjälar som brinner för denna verksamhet. Jag känner stor tacksamhet över att vi nu kunnat säkra inte bara många anställningar, utan också många goda kundrelationer, säger Fredrik Tenelius, som är regional försäljningschef.

– Det känns riktigt bra med en nystart för vår kedja Dialect. Den nya strukturen ger oss möjlighet att bli en attraktiv partner för nya medlemmar. Nu har alla enheter mandat att göra det som är absolut bäst för våra kunder säger Peter Willbo, franchisetagare på Dialect i Skövde.

När det gäller de tidigare helägda enheterna så är de som finns i Eskilstuna, Norrköping, Södertälje, Gävle, Halmstad och Gnesta säkrade för fortsatt drift och går nu över till att bli franchise. När det gäller de övriga åtta helägda enheterna, det vill säga i Uppsala, Danderyd, Enköping, Västerås, Varberg, Helsingborg, Hässleholm och Malmö så är allt inte klart än. Just nu ser man över möjligheterna att hitta intressenter som vill driva dessa vidare som franchisetagare.

– Vi har haft ett mycket fint stöd från både kunder och leverantörer som stöttat oss och hoppats på en framtid för företaget. Nu återgår vi till att vara kedja med uteslutande franchisetagare med engagerade egna företagare, säger Fredrik Tenelius.