Kammarkollegiet har nu meddelat vilka sex bolag som tilldelats ramavtalet ”Programvaror och tjänster – systemutveckling”. Avtalet börjar gälla den 8 maj och gäller i två år, och kan även förlängas av Kammarkollegiet i ytterligare två år.

Statens inköpscentral uppskattar den totala omsättningen på ramavtalet till cirka 400 miljoner kronor. Det som ska avropas är programvaror och tjänster som används för systemutveckling och systemförvaltning, som till exempel utvecklingsprojekt av kundanpassad programvara, förvaltning av kundanpassad programvara, app-utveckling, api-tjänster, PaaS och programvaror för systemutveckling.

Dessutom ingår konsulttjänster som att bemanna it och it-relaterade projekt eller aktiviteter under ett systems livscykel, från behovsanalys till leverans och förvaltning, inklusive migrering och avveckling. Ramavtalet omfattar dock inga licenstjänster.

Missa inte Branschkollen – nyhetsbrevet för den svenska it-branschen. Teckna en gratis prenumeration!

De sex bolag som kommer att kunna avropa på ramavtalet är CAG Group, Knowit, Pulsen, R2M, Redpill Linpro och Sogeti.

En av vinnarna, Nicolas Länninge, vd på CAG Contactor, och CAG:s ramavtalsansvarige, säger så här om tilldelningen:

– CAG har mångårig erfarenhet av att arbeta med kunder inom offentlig sektor. Det nya avtalet med Kammarkollegiet ger oss en utmärkt bas för att kunna leverera moderna programvarulösningar, drift- och molntjänster samt högkvalitativa konsulttjänster i teknikens framkant, säger han.

På R2M har man tidigare levererat agila team och resurskonsulter och arbetat hela vägen från behovsanalys till leverans och förvaltning. Det nya avtalet kommer att innebära leverans av samma typ av tjänster, men för verksamheter inom offentlig sektor.

– Ett förnyat förtroende från Kammarkollegiet betyder mycket för vår fortsatta möjlighet att leverera tjänster mot offentlig sektor och är ett bra intyg på vår leveranskapacitet och kompetens inom tjänsteområdet. Nu har vi en strålande bas för att fortsätta hjälpa våra kunder inom offentlig sektor att förverkliga sina ambitioner, säger R2M:s vd Magnus Kling.

Läs också: De tog hem upphandlingen – ska bygga nytt datacenter i Uppsala