Pentagons megaaffär Jedi är en av de mest attraktiva upphandlingarna för de stora it-leverantörerna just nu. Affären går ut på att migrera hela Pentagons it-infrastruktur till en enda molnleverantör och är värd svindlande 10 miljarder dollar.

Under resans gång har det framkommit kritik, inte minst från Oracle, om att upphandlingen gynnar de största leverantörerna, som Amazon Web Services och stänger ute de mindre. Det är också officiellt att det är de två största molnleverantörerna AWS och Microsoft som är kvar i matchen om jättekontraktet.

Oracle driver dock en juridisk process mot upphandlingen och har överklagat beslutet om att myndigheten bara ska använda sig av en leverantör. Nu har de lämnat in ytterligare och kompletterande klagomål, skriver nyhetssajten The Register.

Två personer som varit med och bestämt vilken teknikleverantör som ska få Pentagons megaaffär Jedi ska ha erbjudits och även accepterat attraktiva jobb på Amazon Web Services, hävdar Oracle.

De här personernas arbeten bestod bland annat i att utarbeta kriterierna och fastställa kraven för Jedi-kontraktet. Oracle hävdar att AWS erbjöd dem jobb i syfte att det skulle gynna molnjätten i upphandlingen.

Pentagon vidhåller emellertid att de här jobbytena inte påverkat upphandlingsprocessen, skriver The Register.

Upphandlingen kallas Jedi – Joint Enterprise Defense Infrastructure – och omfattar både plattformstjänster och infrastruktur i molnet. Totalt påverkas 3,4 miljoner användare och 1 700 datacenter.

Tidigast i sommar väntas affären vara klar.

Läs mer: Google drar sig ur Pentagons megaupphandling