Det sägs ofta att byggbranschen ligger efter när det gäller digitalisering. Men det är en stämpel som Martin Holmgren, chef för fleet management på maskinuthyrningsföretaget Cramo och ansvarig för digitaliseringen på koncernnivå vill tvätta bort.

– Det är inte särskilt konstruktivt. I stället kanske det är så att eftersom vi har en bit att gå så har vi den största förändringstakten just nu. Det läggs mycket investeringar och resurser, säger han.

Och det märks på Cramo där digitaliseringen hamnat högt på agendan efter att företaget för två år sen formulerade en ny affärsstrategi där digital innovation är en viktig pusselbit.

– Det handlar både om hur vi internt kan hantera våra maskiner på ett smartare sätt men kanske ännu viktigare är hur vi kan använda digitala verktyg för att öka våra kunders produktivitet, säger Martin Holmgren, chef för fleet management på Cramo och ansvarig för digitaliseringen på koncernnivå.

Vägen dit är en uppkopplad maskinpark där man kan samla in data och digitala verktyg som underlättar kundernas arbete.

Martin Holmgren, chef för fleet management
Martin Holmgren, chef för fleet management på Cramo.

Hittills har 12 000 av företagets nästan 200 000 maskiner kopplats upp men nu är tanken att ta ytterligare ett kliv och koppla upp fler enligt Martin Holmgren.

– Vi kommer också att investera i att bättre använda den data vi har, säger han.

Aktivt innovationsarbete

För att komma vidare med sina digitala ambitioner har Cramo de senaste två åren börjat arbeta aktivt med innovationer i dialog med sina kunder.

– Framför allt drivs det arbetet ute i våra depåer där man har nära kontakt med kunderna. För vi måste ut i produktion om vi ska kunna effektivisera och innovera. Och vi har lagt mycket tid på att uppmuntra medarbetarna att bidra och avsätta tid för innovationsarbete.

Nu är bolaget inne i en ny fas – den fas där idéer ska omsättas i praktik. Och där fastnade man ett tag konstaterar Martin Holmgren.

– Det är en utmaning att gå från läget där idéerna flödar och allt känns möjligt till att verkligen börja bygga och utveckla. Och vi tog extern hjälp för att komma vidare.

Resultatet blev en metod som man kallar Cramo innovation accelerator. Där börjar man med att specificera sådant som vilket värde idéerna har både internt och för kunden och hur affärsmodellen ska se ut – ska det vara en tjänst som man tar betalt för eller ska den ingå i något annat. Kort sagt handlar det om att fundera kring vad man vill åstadkomma med idén.

När den typen av frågetecken rätats ut är det dags att sätta den i händerna på utvecklare. Men en hel del idéer rensas också bort i det här förfarandet.

– Vi har provtyckt kanske åtta idéer genom den här modellen och bara hälften har vi börjat bygga, säger Martin Holmgren.

Kunden får överblick

Hittills har tre appar kommit på plats.

Den kanske viktigaste är en webbportal som är tänkt att vara den plats där kunderna kan ta del av de digitala verktyg som man tar fram. Martin Holmgren är noga med att det inte handlar om bara en vanlig sajt utan är mer som en portal.

Här ska kunderna kunna hitta all sin egen information som vilka maskiner och tjänster de hyr av Cramo för tillfället – lite så som konsumenttjänster ofta är utformade med Mina sidor, ett portaltänk förklarar han.

Det är ett gränssnitt där man kan hantera sin hyresflotta och alla tjänster kopplade till det, planera, orderlägga maskiner, avbeställa maskiner och beställa returtransport.

– I sina egna affärssystem kan de inte se vad de hyr just för tillfället. Så vi ger en inblick i vårt affärssystem så att de kan förstå vad som finns att hyra och hittar sin aktuella information.

Kunderna kan också hitta alla information kopplade till maskinerna – besiktningsdokument, manualer och teknisk information. Och det är också här som Cramo planerar att lägga till framtida tjänster.

– Det kan handla om sådant vi kan få fram med hjälp av maskindata och positionering – exempelvis rapporter om hur mycket kunden använder en maskin. Om den inte är belagd på ett bra sätt kan vi skicka information till dem om det med tips om att de kan returnera den.

Två mobilappar har också tagits fram för att förenkla ute på byggplatserna. Med den ena kan byggledare få upp all information om vilka maskiner man hyr för tillfället och det går att avboka dem som inte används längre. Även här finns all information kopplad till dem.

Med den andra appen kan man få fram alla information genom att ta en bild på maskinens nummerskylt.

Nya affärsområden

Men Cramo har också ambitionen att utveckla nya affärsområden med hjälp av digitaliseringen.

– Vi tror mycket på bygglogistik och att det finns en stor potential när det gäller digitala hjälpmedel för att effektivisera hela materialflödesschemat på en byggarbetsplats. Hela vägen från fabrik till montageplatsen. Där finns stora möjligheter att tänka nytt och där tror vi att vi kan spela en stor roll, säger Martin Holmgren som pekar på bilbranschen som ett exempel att ta efter.

– Där finns en värdekedja där underleverantörerna ligger med i samma system och det är helt transparent. Försäljningsprognoserna rör sig ända ner till underleverantörerna så att de kan planera sin produktion. Jag tror att det blir likadant i byggbranschen.

Läs också: 
Släpp bottarna loss – så bemästrar Ica sin massiva fakturaflod
Så automatiserar Ericsson – varje mjukvarubot har en egen chef