Yrkesplugget är en gymnasieskola med inriktning på praktiska, yrkesförberedande utbildningar som finns i Arlanda, Bromma och Uppsala. Här kan man specialisera sig inom byggområdet, fordon eller transport.

Och här har eleverna Ipads berättar Francis Larsson som är lärare i engelska på Yrkesplugget i Uppsala.

– Det är bland annat för mobilitetens skull. Eleverna är ofta ute i verkstaden eller bygghallen och då kan de använda dem till att dokumentera med, som att ta bilder under bilar exempelvis.

Att de också skriver en hel del tycker han inte är något problem.

­– Det går bra på paddan också, säger han.

Sedan tidigare har man använt sig av IphonesU, ett bibliotek för all planering och material som elever och lärare behöver. Och här finns också videor eller texter som används för att ”flippa klassrummet” – det vill säga att eleven får genomgången i läxa och sedan tar man den fördjupande delen i klassrummet. Tvärtemot det traditionella sättet att arbeta alltså.

Och efter sommaren tog man nästa steg och högg direkt när Apple lanserade sin nya app Skolarbete. Där ligger alla de uppgifter som eleverna arbetar med samlade i delade dokument.

– Det passar väldigt bra för vårt sätt att arbeta. Vårt ämnesövergripande samarbete i så kallade Case där alla ämnen ska in förenklas, säger Francis Larsson.

– I Skolarbete kan jag som lärare gå in och se hur en enskild elev ligger just i mitt ämne genom att titta på hela deras arbete som ligger där.

Det eliminerar också helt inlämningsaspekten – inget lämnas in utan man kan följa elevernas arbete över tid vartefter det fortskrider konstaterar han.

Eftersom Yrkesplugget var så tidiga med att skaffa den nya lappen blev de också kontaktade av Apple för att ingå i deras pilotprogram – och det hakade skolan på.

­ – Det innebär att vi kommer med feedback och tanken är att den ska utformas efter vilka funktioner vi och andra i piloten efterfrågar. Och i och med att den är ny så är det ju vissa funktioner som saknas även om vi tycker den fungerar väldigt bra.

En stor fördel är också att alla på skolan nu använder samma verktyg, konstaterar Francis Larsson.

– Innan fanns det en splittring – vissa använda mejl, några Google drive. Men nu använder alla samma så det blir likadant för eleverna oavsett lektion och eleverna har visat stor glädje inför det nya sättet att arbeta.

Läs också: Apple sänker priserna på världens största smartphone-marknad