Ur ett europeiskt perspektiv råder fortfarande goda tider för teknik-startups. Mellan 2016 och 2018 har investeringarna i teknikstartups fördubblats, från 6,88 miljarder euro 2016 till 11,66 miljarder 2018. Detta enligt en ny rapport från betalföretaget Stripe och nyhetstjänsten Tech.eu.

Det innebär att de här fyra marknaderna stod för 70 procent av alla investeringarna i Europa under den här perioden.

Missa inte Branschkollen – nyhetsbrevet för den svenska it-branschen. Teckna en gratis prenumeration!

Om man tittar närmare på utvecklingen hittar man en oroväckande siffra ur Sveriges perspektiv. Under 2018 ökade investeringar i Frankrike med 27 procent och i Tyskland med 26 procent – men i Sverige minskade investeringarna med 13 procent.

I Storbritannien planade investeringarna ut.

I rapporten talar dock Stripe som ligger bakom den att investeringarna i Sverige fortsatt ligger på hög nivå. Totalt investerades i Sverige 796 miljoner euro, vilket kan jämföras med Spanien där siffran var 358 miljoner.

– Vi ser att techscenen i Europa som helhet stärks vilket är bra, det kommer att skapa nya starka techbolag i vår del av världen. Att investeringarna minskade i Sverige under 2018 jämfört med föregående år beror nog mycket på att vi hade exceptionellt hög investeringsvolym i svenska startups under 2017, hela 916 miljoner euro. Sverige är fortsatt en intressant marknad med många möjligheter både för nya företag och nya investeringar, säger Erik Olofsson, Nordenchef på Stripe.

Rapporten visar vidare att investeringarna de senaste åren främst skett inom fintech, vård- och hälsa, molntjänster samt transportsektorn.

Sett till den totala investeringsvolymen som gick till startups mellan 2016 och 2018 rankas Sverige som nummer fyra. Hetast är Storbritannien, följt av Frankrike och Tyskland. På femte plats kommer Schweiz.

Läs mer:
Riskkapitalet fortsätter satsa stort – Xllnc köper Lin Education
Alla nya lagar skapar jättemarknad – regtech är glödhett