För två år sedan bytte Riksbyggen ut sitt spretiga systemarv och gick över till standardsystem – som en del av det byttes också affärssystemet ut.

Under förra året lade man grunden till en digital plattform och beslutade sig efter en del funderande att koppla den till Azure.

– Vi är rätt Microsofttunga – hela vår serverpark, klienter, crm... allt är Microsoft så det var naturligt att gå åt det hållet. Men samtidigt så har vi inte isolerat oss utan om någon komponent i AWS eller Google – som Google AI exempelvis – fungerar bättre så jackar vi in den i plattformen, säger Amir Chizari, cio och cdo på Riksbyggen.

Det gäller att specificera ordentligt vad den process som ska digitaliseras kräver som identifiering, signering, rapportering och AI. Det ska sedan fungera som legobitar som man kan plocka ihop som man vill förklarar han.

– Vi tänker också att vi ska ha öppna api:er så att även mäklare eller branschkolleger som vill använda våra tjänster kan jacka in den i sitt affärssystem

Sparar 50 000 brev

För att sätta den digitala plattformen valde Riksbyggen ut en första process som både skulle effektivisera internt och mot kund och identifierade överlåtelsetillfället – när en lägenhet just köpts. Varje år hanterar Riksbyggen runt 20 000 överlåtelser av bostadsrätter – vilket fram till nu inneburit att de skickats 50 000 brev med handlingar fram och tillbaka.

– Den lever upp till alla de delarna så vi valde att automatisera den och lanserade den för någon vecka sedan. Tidigare har det kunnat ta fyra veckor innan styrelsen fått in alla tilläggspapper som lönespecar och annat från köparen – nu tog det två timmar till att kunden blev godkänd och medlem.

För att alla ska kunna jacka in i tjänsten har mäklarna ett eget gränssnitt, bostadsrättsföreningarnas styrelser har ett gränssnitt – både i mobilen och i webbportalen – och Riksbyggens service center som jobbar med administrationen av överlåtelsen har ett eget gränssnitt. Det är också en väldigt hög grad av automatisering mot affärssystemet

– Vi har också lanserat en helt ny kundportal för en månad sedan så vi har haft två stora driftsättningar – det är riktigt roligt, säger Amir Chizari.

För att komma framåt i digitaliseringsresan pekar han ut ett antal viktiga steg.

Till att börja med gäller det att sätta en strategi – något som Riksbyggen också gjort under det gångna året.

– Det är viktigt att ha det för att veta vart du ska. Efter det väljer man en bra tjänst som har effekt på många delar av processen och börjar bygga den tekniska delen – som är det minsta problemet. Parallellt med det behöver man samordna de initiativ som dras i gång, informera ut igen och sedan tillbaka. Får man ihop de tre fyra delarna kan man nå långt på kort tid.

Kompetensbrist ett stort problem

Men det finns också hinder på vägen konstaterar han – ett stort problem är kompetensbristen.

– Det är den största utmaningen vi har i dag. Vi klarar oss med konsulter men det är dyrt på sikt. Det är inte bara svårt att hitta folk med den it-kompetens som krävs utan också att hitta folk som förstår digitalisering och att få alla i organisationen att förstå vad den innebär – och det är en utmaning i en organisation som vår med 300 kontor och omkring 3 000 anställda.

För att öka den interna förståelsen åker Amir Chizari runt mycket till de olika kontoren. Och det finns också en idé om ett fysiskt upplevelserum där både medarbetare och boende i Riksbyggen ska kunna se hur digitaliseringen fungerar.

Det kan vara sådant som att se vad en digital tvilling av en fysisk sak ser ut, prova att styra lampan med rösten, digitala lås – och inte minst all välfärdsteknik som ska möjliggöra för äldre att bo hemma längre.

– Jag har fått pengarna till det projektet men vi har inte dragit igång det ännu, säger Amir Chizari.

Han ser också många stora möjligheter med AI framåt – inte minst inom rekrytering där det skulle kunna användas att snabbt analysera cv:n och matcha kompetens utan att lägga in sådant som ålder eller kön.

Ett annat område som Riksbyggen tittar på är att kunna följa energiförbrukningen ute i fastigheterna i realtid och sedan låta AI analysera datan, optimera och skicka tillbaka.

– Det är något vi funderar på att lägga in i vår digitala plattform.

Samtidigt som han tror potentialen är enorm vill han inte kasta sig på AI ännu.

– Det är kostnaden jag är allergisk emot. Det är för oprövat samtidigt som det är dyrt. Men utvecklingen går fort och vårt fokus är att använda AI från de stora leverantörerna, säger han.

Läs också: Var och en för sig själv – dåligt samarbete hämmar kommunernas digitala framfart