I februari skrev vi om hur Lunds kommun ville visa vägen genom att ta in digitala medarbetare för att automatisera enklare processer, inte minst som ett sätt att bemöta de rekryteringsbehov som kommer uppstå när färre ska försörja fler under de kommande åren.

Vi har även skrivit om Södertälje kommun som också satsat på att ta in olika bottar. I samband med det efterfrågade kommunens digitaliseringsstrateg Tony McCarrick fler kommunala samarbeten eftersom kommuner har både tid och pengar att tjäna om de kan lära av varandra.

Nu är Lunds kommun klar med sin upphandling, och där har man just valt att göra gemensam sak med grannen Malmö stad. De båda kommunerna har tillsammans specificerat vad man behövt och utvärderat anbuden: Det ramavtal man nu tecknar inom robotic process automation, RPA, har tagits hem av konsultjätten Capgemini.

– Att samarbeta kommuner emellan är en självklarhet och att tillsammans ingå i ett långsiktigt samarbete med Lunds kommun inom området automatisering är en nyckel till framgång, säger Maria Stellinger Ernblad, digitaliseringschef för Malmö stad.

Maria Stellinger Ernblad
Maria Stellinger Ernblad.

Det man har kommit fram till är att det finns ett behov av att automatisera arbetsuppgifter och processer inom alla delar av de kommunala organisationerna. Avtalet ska ge möjligheten för hela kommunen i respektive stad att kunna driva på automatiseringen i sin takt, med ett stöd från en central organisation.

– Inom alla delar av kommunen så finns det många arbetsuppgifter som vi kan låta en robotmjukvara hantera, för att låta våra medarbetare fokusera sin värdefulla tid och kompetens på mer värdeskapande aktiviteter, säger Åsa Melvanius, digitaliseringschef för Lunds kommun.

Malmö stad och Lunds kommun ska framöver dela utvecklingsplaner med varandra och se hur man bäst kan dela både erfarenheter och utvecklingsprocesser, för att få bästa möjliga effekt av samarbetet.

– Redan nu så har vi många verksamheter som kommit långt med att identifiera arbetsprocesser som kan automatiseras, så att få en partner som stöd för utveckling av arbetssätt inom RPA och att automatisera processer kommer att påskynda den redan pågående resan, säger Jimmy Jansson, som leder automatiseringsarbetet i Lunds kommun.

– Vi behöver se detta som en förändringsresa där vi gör det tydligt hur vi önskar att vårt framtida arbete ska se ut, där vi får vara visionära och uttrycka var det mänskliga har sin plats, för att sedan systematiskt använda RPA och annan teknologi för att förstärka oss människor, säger Giovanni Leoni, ledare för automationsarbetet i Malmö stad.

Läs också: Det här är AI och så funkar det