Det var för ungefär ett år sedan som kursen i grundläggande AI – Elements of AI – togs fram i Finland, först på engelska och sedan översattes den till finska.

– 150 000 personer har påbörjat den kursen, säger Fredrik Heintz, AI-forskare på Linköpings universitet och medlem i EU-kommissionens expertgrupp för AI.

Nu har AI Innovation of Sweden, AI Competence for Sweden, Peltarion och Linköpings universitet sett till att översätta kursen till svenska och målet är att 100 000 svenskar ska gå den under året. Ett mål som Fredrik Heintz tror är fullt möjligt att uppnå.

– Jag hoppas det blir ännu fler. Och vi har redan flera företag och organisationer som tänker låta sina medarbetare gå den. Vinnova har exempelvis sagt att 30 procent av deras medarbetare ska gå den, säger han.

Vad är då syftet med kursen?

– Det är just att utbilda så många som möjligt i grunderna i AI så att vi får en bättre förståelse om vad det är och minst lika viktigt vad det inte är. Det är ett sätt att motverka den rädsla och osäkerhet som finns hos många så att de förstår vad det egentligen innebär. Ge en mer realistisk bild.

En viktig poäng är att AI inte bara är ett område för dem som jobbar med teknik framhåller Fredrik Heintz.

– Det är viktigt och relevant för alla. Inte minst handlar det om att bli kompetenta beställare. Många använder system av olika slag utan att förstå vilka krav som är lämpliga att ställa på dem. Beställarkompetensen är extremt viktig.

Det krävs inga direkta förkunskaper för att gå kursen – ”det räcker med lite grundskolematte, lite plus, minus och gånger” – och den är tillgänglig på nätet för alla.

Men för den som vill går det också att få högskolepoäng genom att anmäla sig till en distanskurs i grunderna i AI som ger två poäng. Innehållet i den kursen är just onlinekursen Elements of AI berättar Fredrik Heintz.

– Över 1 000 personer har redan anmält sig till den.

Förhoppningen framåt är att det ska komma fler kurser för dem som vill gå vidare.

Regeringen har också satsat på vidareutbildning inom AI – AI Competence Sweden – där flera universitet har fått pengar för att ta fram kurser.

För den som vill kolla in eller gå kursen Elements of AI finns den här.

Läs också:
Stor brist på ai-experter – så försöker företagen runda problemet
Det här är AI och så funkar det