Trots vikande konjunktur fortsätter priserna på it-konsulttjänster att gå upp. I år går priserna upp med i snitt två procent. Spridningen är stor, inom vissa typer av kompetenser ökar priserna med upp till åtta procent, medan de minskar inom andra.

Det här visar analysföretaget Radar Ecosystems rapport för svenska konsultmarknaden 2019. Det mest anmärkningsvärda är emellertid att snittpriserna nu gått upp tre år i rad.

– Det har inte skett sedan dotcom-bubblan, säger Freddie Rinderud, senior rådgivare på Radar. Prisökningarna har blivit en trend. Det är dock stora skillnader där vissa kompetenser ökar väldigt starkt medan de minskar på andra områden.

Det finns två bakomliggande förklaringar till det här, säger Freddie Rinderud.

– Det ena är hög efterfrågan som bland annat är en följd av digitaliseringen, och då pratar vi om den riktiga digitaliseringen, om processförändringar i verksamheten.

– Det andra är att lönenivåerna under en lång tid gått upp mer än priserna. Det har bolagen kompenserat bland annat genom att kapa overhead-kostnader, men det utrymmet är förbrukat. Nu måste de höja priserna.

Det är dock stor skillnad mellan olika kompetenser. Här kan man säga att prisutvecklingen är minst gynnsam eller till och med negativ för mer tekniskt orienterade kompetenser som driftstekniker och nätverkstekniker.

Där det ökar mest är strategiska kompetenser i gränslandet mellan it och verksamhet. Det handlar om olika typer av arkitekter, managementkonsulter inom it, verksamhetsspecialister och vissa typer av produktspecialister inom publika molnet eller kognitiva plattformar.

– Det är de som är hjärnan bakom att digitalisera en verksamhet, och som förstår teknikens potential att skapa en ny affärsprocess.

Totalt gör det här att värdetillväxten för den traditionella it-konsultmarknaden väntas nå 3,5 procent och därmed nå 59 miljarder kronor för 2019, enligt rapporten.

Vidare konstaterar Radar att konsolideringen av marknaden är mycket hög, och att ”det stora antalet uppköp och samgåenden fortsätter även under 2019”.

– Konsolideringen sker i hög takt, inte bara i konsultbranschen utan i it-branschen generellt. Det är en ganska omogen bransch, funnits i 40 år och är fragmenterad. När det tas ett steg i mognadsprocessen så sker det mycket konsolideringar, säger Freddie Rinderud.

– En annan faktor är efterfrågan på kompetens. Eftersom det är svårt att rekrytera för de större konsultbolagen så kan det vara billigare att förvärva. Dessutom har många konsultbolag haft vikande lönsamhet, vilket gör att de är bra uppköpsobjekt.

Läs mer:
Erfarna specialister ratar it-konsultjättarna – vill jobba för sig själva
Nu är det Java-utvecklarna som är hetast – så mycket tar it-konsulterna betalt