Svensk offentlig sektor har lång väg kvar att gå för att lyckas med digitalisering. Det konstateras i en ny rapport från Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation – Digital mognad i offentlig förvaltning 2019.

– Vi mäter hur förutsättningarna för att lyckas med digitaliseringen ser ut, säger Johan Magnusson, som forskar kring it-styrning vid Göteborgs universitet och som är en av dem som tagit fram rapporten.

– Och det vi ser är att man saknar de nödvändiga förutsättningarna och satsar på fel saker.

För att lyckas gäller det att börja med att se just hur förutsättningarna ser ut inom ett 20-tal olika områden som vilka styrningsmodeller som används– det handlar om sådant som standarder, ekonomiska ramar, skugg-it, kompetens och innovationsmiljö.

– I dag är det ingen som gör den analysen innan de sätter en digital agenda trots att det inte är något hokuspokus utan det är saker vi faktiskt vet inom forskningen som man inte använder sig av.

Johan Magnusson konstaterar att nästan alla organisationer är duktiga på att styra mot effektivitet men däremot inte mot innovation.

– Det gäller att skapa nya verksamhetsmodeller och tjänster – inte bara om att göra det vi gjorde igår mer effektivt. Och det kräver en helt annan styrning annars omöjliggörs innovation.

Den tekniska skulden och spretiga systemarv är andra hinder på vägen som man måste titta särskilt på.

Där skulle omsättningshastigheten i systemen kunna vara en parameter att titta på.

– Ju längre vi haft ett system desto svårare är det att ändra riktning. Nästan alla har en kökkenmödding av system, en avskrädeshög som gör det enormt svårt att ställa om.

Som exempel berättar Johan Magnusson om en länsstyrelse som ville lansera en app som skulle förbättra servicen men som aldrig blev verklighet.

– Den blev helt enkelt för dyr att förvalta eftersom den måste kopplas in i avskrädeshögen.

En tumregel kan vara att byta system när det är fem år gammalt – sedan blir det för dyrt men framför allt begränsas manövrerbarheten.

– Hur ser det ut i svenska kommuner, myndigheter, landsting i dag – där är ju knappast något under 1000 år gammalt, säger Johan Magnusson.

Han känner samtidigt igen problemen från sin forskning kring it-styrning i privat sektor.

– Det är samma grundproblem som importerats från privat sektor där tittar man inte heller på om man har de nödvändiga förutsättningarna innan man börjar digitalisera. Man inser inte att man måste koda om dna:et i organisationen. Allt måste göras om – styrning, processer, mallar...

Forskarna har tagit fram sin modell på uppdrag av regeringskansliet och ett 80-tal organisationer använder sig av den hittills. De mätningar som görs har resulterat i rapporten som är tänkt att komma årligen. På sikt är tanken att kunskapsbasen ska öka och att alla som är med ska kunna jämföra sig och lära.

– Vi siktar också på att fler och fler ska ansluta sig till vår modell så vi kan bli väldigt specifika i rekommendationerna.

Nu ska också Sundsvall koppla sin digitala agenda till den modell som forskarna tagit fram och sedan ska den digitala utvecklingen där mätas.

– Vi kan inte köra på autobahn och navigera genom att titta i backspegeln. Vi måste titta på allvar på den kunskap som finns och vad som behövs för att digitaliseringen verkligen ska komma på plats, säger Johan Magnusson.

Läs också: 
Offentliga e-tjänster för företagare håller inte måttet
Omstart för svensk e-förvaltning – så ska det gå till