Flytten mot molnet fortsätter ute på företagen men det gör inte mjukvaran mindre viktig, snarare tvärtom. Marknaden för det som utgör basen i såväl branschen som den digitalisering som pågår, det vill säga affärsmjukvara som crm, erp och logistiksystem, fortsätter nämligen att växa rejält de kommande fem åren. Det visar ny statistik från analysföretaget IDC.

Av de tre delarna av det som i brist på bättre svenska termer brukar kallas enterprise-mjukvara är det affärssystemsmarknaden som är ojämförligt störst. Enligt IDC omsatte den svenska ERP-marknaden under det senaste året 750 miljoner dollar. Affärssystemsinvesteringarna utgör fortfarande en hög andel av svenska företags it-budgetar. Idag är det runt 9 procent som går till ERP, om man räknar in programvarulicenser, implementeringstjänster och förvaltning.

– ERP, CRM och supply chain visar på en mognad. Balansen mellan implementationskostnad och licenskostnad börjar väga över mot licens, funktionaliteten och värdet av enterprise-systemen ökar och risken med att implementera ERP och CRM minskar. Samtidigt börjar digitala transformationen gå från tilläggsfunktioner till att nå de djupare lagren i it-arkitekturen, och för många företag är det dags att modernisera både ERP och CRM, säger Martin Sundblad, analyschef på IDC.

Och affärsmjukvarans tillväxt är fortfarande hög och kommer så förbli. Alla tre marknaderna växer snabbare än it-marknaden som helhet och kommer alltså att ta större andel av it-utgifterna.

Den svenska affärssystemsmarknaden väntas växa med 8,7 procent under 2019 och en nästan lika hög tillväxt förväntas året efter det. Sedan ligger den förväntade tillväxten runt 7–8 procent fram till 2023, då den förväntas vara 6,5 procent.

På kundvårdssidan är tillväxten ännu högre. Under 2016 och 2017 låg tillväxttakten över 20 procent. Nu har den svenska marknaden lugnat ned sig lite, men under 2019 ligger den förväntade tillväxttakten fört CRM på 13,9 procent, från årets omsättningsnivå som ligger på 428 miljoner dollar. Även här väntas tillväxttakten hålla sig på en stabil nivå runt 13 procent årligen fram till 2023.

Den tredje och minsta delmarknaden för logistiksystem omsatte 89,4 miljoner dollar under 2018. Här ligger den förväntade tillväxten på 5,6 procent i år med årliga tillväxttal runt 5 procent under de kommande fem åren.

När det gäller hur stor andel av mjukvaran som ligger i det publika molnet skiljer sig de tre olika delmarknaderna åt en hel del. Även här är det kundvård som har högst siffror. Under 2018 var molnsiffran i Sverige 66,2 procent. I år väntas det landa på 71 procent och successivt växa till 85,9 procent 2023.

publika molnet

När det gäller affärssystem i det publika molnet hamnade den på 40,6 procent under 2018. I år beräknas det stiga till 44,8 procent och 2023 är den förväntade siffran 58,3 procent.

Logistiksystemen är inte bara den minsta av de tre mjukvarumarknaderna omsättningsmässigt. Det är även den som har längst kvar på molnresan. 2018 låg endast 12,9 procent av de svenska företagens logistikmjukvara i det publika molnet. I år väntas det landa på 14,6 procent och 2023 väntas molnandelen vara 23,1 procent.

– Samtliga tre systemgrupper fortsätter mot molnet. Affärssystem och logistikhantering har en lika snabb takt, men startar från en historia med onsite, vilket gör att de släpar efter. Logistikhantering har en längre väg att gå. Systemen är inte lika prioriterade i moderniseringen och traditionen från Infor och SAP har gjort att molnet inte varit lika givet alternativ, konstaterar Martin Sundblad.

På leverantörssidan är det Visma som äger den svenska affärssystemsmarknaden med en marknadsandel på 27,2 procent under 2018. Tvåan SAP landade på 8,9 procent med pånyttfött Unit4 som trea med 7,4 procents marknadsandel. Och utanför topp fem är även Microsoft på väg tillbaka, även om man i dagsläget parkerar på en åttondeplats.

– Microsoft Dynamics har lyckats med en vändning. Sedan 2015 har tillväxten varit måttlig, men under 2018 har man lyckats komma tillbaka till en tillväxt om 4,6 procent. Unit4 har också lyckats vända under 2018, och befäster sin ställning som nummer tre, säger Martin Sundblad.

På kundvårdsfronten är det Salesforce som fortsätter ta marknadsandelar och tronar i toppen med 11,2 procent under 2018, före SAP och Microsoft. Och logistiksystem är konungariket för de tre svenska i:na Infor, IFS och Iptor som ligger etta, trea och fyra.