Enligt regelverket för nätneutralitet får operatörerna använda sig av metoder för att optimera trafikflödet i sina nät. Men åtminstone 186 operatörer har det som förevändning för att i stället differentiera sina priser, prioritera trafik och strypa trafikflöden hävdar undertecknarna, rapporterar Engadget. 

Men enligt de 45 organisationer, bland annat medborgarrättsorganisationen Electronic Frontier Foundation, företag och individer som undertecknat det öppna brevet blundar europeiska myndigheter för att alla operatörer inte efterföljer nätneutraliteten. En svensk, Simone Fischer Hübner, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet, finns bland undertecknarna.

Det är framför allt när operatörerna använder sig av så kallad djup paketinspektion för att optimera sin trafik som de samtidigt skiljer ut trafik på ett sätt som bryter mot nätneutraliteten enligt undertecknarna.

I brevet framhålls också att utvärderingen av den typen av data ”kan avslöja känslig information om en användare, som vilka nyhetskällor som föredras, intressen för speciella hälsoproblem, sexuella preferenser eller religiös tro”.

Eftersom det just nu pågår en översyn av reglerna kring nätneutralitet är undertecknarna oroliga över att reglerna kan komma att mjukas upp ytterligare. I höst påbörjas det offentliga samrådet och nästa vår väntas nya regler röstas igenom.

Brevet är adresserat till några EU-kommissionärer, ansvariga på EU:s dataskyddsmyndighet och den ansvarige för Berec, det europeiska samarbetsorgan för telekom.

Läs också: 
Kalifornien inför nätneutralitet – stäms av amerikanska staten
Klart: USA slopar nätneutraliteten – det är dåliga nyheter för internet